Kết quả 02 năm triển khai thực hiện phong trào “ Phụ nữ Vĩnh Phúc cử chỉ đẹp, sống nhân văn"

Ngày đăng: 04/06/2018  - Lượt xem: 249

Với mong muốn phát huy các phẩm chất “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang” của phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước và xây dựng hình ảnh người phụ nữ Vĩnh Phúc có lòng yêu nước, có tri thức, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu, góp phần xây dựng Vĩnh Phúc trở thành một tỉnh có môi trường xanh, đô thị văn minh, con người thân thiện; BTV Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai phong trào “Phụ nữ Vĩnh Phúc cử chỉ đẹp, sống nhân văn”. Sau 02 năm triển khai thực hiện, phong trào đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh; ý thức và nhận thức của các tầng lớp phụ nữ về rèn luyện phẩm chất đạo đức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước ngày càng được nâng lên, góp phần tích cực vào việc gìn giữ phẩm chất đạo đức tốt đẹp của con người Việt Nam.

Công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện phong trào đã được các cấp Hội lồng ghép với thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; xây dựng chuyên trang, chuyên mục trên Đài PTTH tỉnh, Báo Vĩnh Phúc, Cổng Thông tin giao tiếp điện tử tỉnh tuyên truyền về các phẩm chất đạo đức phụ nữ thời kỳ CNH-HĐH, các gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ thực hiện phong trào thông qua các dịp sinh hoạt chi/tổ Hội, sinh hoạt câu lạc bộ, tổ chức các Hội thi, mở các lớp tập huấn kiến thức;

Đội ngũ cán bộ Hội các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt đã nêu cao ý thức gương mẫu; thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chấp hành nghiêm và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc theo quy định; có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc được giao; lối sống lành mạnh, khiêm tốn, chan hoà, sâu sát cơ sở, gần gũi nhân dân. Hội viên, phụ nữ trong tỉnh đã có nhiều đóng góp trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tham gia lao động sản xuất, áp dụng tiến bộ KHKT trong chăn nuôi, trồng trọt; tích cực nghiên cứu, ứng dụng các đề tài khoa học, cải tiến phương pháp và phong cách làm việc, linh hoạt trong điều hành công việc, vượt lên những khó khăn thách thức, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ của phụ nữ Việt Nam.

Các cấp Hội đã đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập và thoát nghèo bền vững với nhiều hình thức như: tổ chức khảo sát, nắm vững hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ (theo tiêu chí mới), mỗi cơ sở Hội giúp đỡ ít nhất 02 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo; tiếp tục duy trì và thực hiện phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, phong trào phụ nữ giúp nhau thường xuyên, giúp nhau lúc giáp hạt, phong trào “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”. Bên cạnh đó, hoạt động nhân đạo từ thiện, hỗ trợ hội viên, phụ nữ khó khăn cũng được các cấp Hội quan tâm, chú trọng. Hội đã tổ chức thăm hỏi, trao hàng nghìn suất quà trị giá hàng trăm triệu đồng cho hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, trẻ em nghèo vượt khó học giỏi; vận động cán bộ, hội viên ủng hộ xây dựng 54 nhà Mái ấm tình thương trị giá hơn 2 tỷ đồng nhà cho hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện tiêu chí xây dựng, giữ gìn gia đình hạnh phúc, các cấp Hội đã tập trung chỉ đạo thực hiện lồng ghép với Cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và phong trào “Phụ nữ Vĩnh Phúc chung sức xây dựng Nông thôn mới”. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến luật pháp, chính sách liên quan đến gia đình, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc; duy trì các mô hình câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc”, “Phòng, chống bạo lực gia đình”, “Mẹ và con gái”; thành lập mới các mô hình câu lạc bộ “Nhà sạch, vườn xanh”, Phụ nữ phân loại và xử lý rác thải tại gia đình”,...Hội LHPN các cấp cũng đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ vệ sinh môi trường, chỉnh trang sân vườn, nhà cửa, phát động phong trào “Gia đình trồng cây xanh”. Kết quả 100% cơ sở Hội đều đăng ký với cấp ủy, chính quyền thực hiện ít nhất một hoạt động thiết thực, phù hợp tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giúp thêm được ít nhất từ 01-02 hộ gia đình đạt tiêu chí "5 không, 3 sạch". Điển hình: Hội LHPN huyện Vĩnh Tường chỉ đạo ra mắt “Đường hoa phụ nữ”, Hội LHPN huyện Lập Thạch thành lập mô hình “Điện sáng đường làng”, v.v…Với cách làm sáng tạo, sát thực tế đã mang lại lợi ích thiết thực cho phụ nữ, gia đình và cộng đồng; góp phần tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Nhằm thực hiện có hiệu quả tiêu chí giao tiếp, ứng xử lịch sự, văn minh, các cấp Hội phụ nữ tỉnh thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, nói chuyện chuyên đề về chuẩn mực người phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước. Đồng thời tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia các hoạt động văn hóa, lễ hội truyền thống, xây dựng làng văn hóa, khu phố văn hóa, cơ quan văn hóa; tham gia xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ; tích cực hưởng ứng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Các cấp Hội tiếp tục duy trì có hiệu quả và nhân diện mô hình CLB phụ nữ 4 phẩm chất, hiện nay toàn tỉnh đã thành lập được 75 CLB với 2.565 thành viên tham gia.

Việc chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào còn được lồng ghép với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Việc học tập và làm theo gương Bác đã tạo sự chuyển biến về nhận thức, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tu dưỡng rèn luyện của cán bộ, hội viên phụ nữ. Nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả được tiếp tục duy trì và thành lập. Hiện toàn tỉnh có 2.730 mô hình, CLB tiết kiệm theo gương Bác với 51.755 thành viên. Điển hình như: mô hình “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm”, “Thùng gạo tiết kiệm tập trung” (huyện Vĩnh Tường); “Tiết kiệm điện” (huyện Lập Thạch); “Hũ gạo tiết kiệm” (huyện Tam Dương); “Tiết kiệm phế liệu” (huyện Yên Lạc)…

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được của phong trào “Phụ nữ Vĩnh Phúc cử chỉ đẹp, sống nhân văn”, trong thời gian tới, các cấp Hội phụ nữ tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; phát huy vai trò của phụ nữ trong giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nếp sống văn minh; tham gia phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng, rèn luyện sức khỏe. Từ đó góp phần xây dựng người phụ nữ phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH và hội nhập quốc tế.

Tác giả: Tin, ảnh: Phương Thảo - Nguồn: Hội lHPN tỉnh - Số lần được xem: 249

Video

Phóng sự nhiệm kỳ 2013-2018 MTTQ phường Hội Hợp Bài phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp HĐND tỉnh Phóng sự nhiệm kỳ 2013-2018 MTTQ xã Tam Hợp Gương cán bộ Mặt trận tiêu biểu Chuyên mục Hàng Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tháng 10 Phóng sự tự hào hàng Việt
Xem tất cả »