Danh sách video

Thông báo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2017

14/12/2017

Video khác

  • Vĩnh Phúc hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

  • Vĩnh Phúc: gặp mặt 90 năm ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam

  • Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân

  • Trailer 90 năm ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam

  • Phóng sự Kết quả thực hiện phong trào toàn dân tham gia cải tạo cống rãnh tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020

  • Chuyên mục Đại Đoàn kết tháng 9 2020

  • Huyện Sông Lô phát động phong trào Sáng xanh sạch đẹp

  • Phong trào sáng xanh sạch đẹp

  • CM đại đoàn kết tháng 7 2020

  • Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021


Liên kết website