Danh sách video

Nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

07/09/2017

Video khác

 • Chuyên mục Đại đoàn kết tháng 11 2019

 • Chuyên mục Đại đoàn kết tháng 9 2019

 • Đại hội MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024

 • Cầu nối ý Đảng lòng dân

 • Đại hội Đại biểu Mặt trận tổ quốc huyện Vĩnh Tường nhiệm kỳ 2019 – 2024

  Đại hội Đại biểu Mặt trận tổ quốc huyện Vĩnh Tường nhiệm kỳ 2019 – 2024

 • Mặt trận Tổ quốc cấp xã nhìn lại một nhiệm kỳ

 • Công tác Mặt trận một năm nhìn lại

 • Phóng sự nhiệm kỳ 2013-2018 MTTQ phường Hội Hợp

 • Bài phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp HĐND tỉnh

 • Phóng sự nhiệm kỳ 2013-2018 MTTQ xã Tam Hợp


Liên kết website