Danh sách video

Huyện Sông Lô phát động phong trào Sáng xanh sạch đẹp

30/09/2020

Video khác

 • Phóng sự Kết quả thực hiện phong trào toàn dân tham gia cải tạo cống rãnh tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020

 • Chuyên mục Đại Đoàn kết tháng 9 2020

 • Phong trào sáng xanh sạch đẹp

 • CM đại đoàn kết tháng 7 2020

 • Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

 • Chuyên mục đại đoàn kết tháng 5 2020

 • Sức mạnh đồng lòng

 • Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4)

  Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4)

 • Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3)

  Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3)

 • Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2)

  Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2)


Liên kết website