Danh sách video

  • Huyện Sông Lô phát động phong trào Sáng xanh sạch đẹp

  • Vĩnh Phúc đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận đông Toàn xân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới- Đô thị văn minh

  • Sức lan toản từ một cuộc vận động

  • Vĩnh Phúc với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

  • Nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

  • MTTQ xã Tam Hợp với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh"


Liên kết website