Danh sách video

 • Đại hội Đại biểu Mặt trận tổ quốc huyện Vĩnh Tường nhiệm kỳ 2019 – 2024

  Đại hội Đại biểu Mặt trận tổ quốc huyện Vĩnh Tường nhiệm kỳ 2019 – 2024

 • Phóng sự nhiệm kỳ 2013-2018 MTTQ xã Tam Hợp

 • Phóng sự Mái ấm yêu thương

 • Phát huy vai trò người có uy tín trong vùng đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Phúc.

 • Phỏng vấn Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc

 • Gương cán bộ Mặt trận

 • Trưởng ban Công tác Mặt trận được Đảng tin, dân quý

 • Cán bộ Mặt trận học theo gương Bác

 • Ấm áp những ngôi nhà Đại đoàn kết

 • Sức mạnh từ Đại đoàn kết toàn dân tộc


Liên kết website