Danh sách video

 • MTTQ xã Tam Hợp với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh"

 • Vĩnh phúc quan tâm hỗ trợ hộ nghèo

 • Công tác Mặt trận - Một năm nhìn lại (tháng 01/2017)

 • Sức mạnh từ Đại đoàn kết toàn dân tộc

 • Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

 • Phát huy vai trò MTTQ tham gia giám sát và phản biện xã hội

 • Gương cán bộ Mặt trận cơ sở

 • Cuộc vận động ''Người Viêt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam'' số 3

  Cuộc vận động ''Người Viêt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam'' số 3

 • Cuộc vận động " Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" số 2.

 • Cuộc vận động " Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" số 1.


Liên kết website