Danh sách video

  • Báo cáo XDCQ và ý kiến kiến nghị cử tri tại Kỳ họp 8 HĐND tỉnh

  • Phóng sự Mái ấm yêu thương

  • Phát huy vai trò người có uy tín trong vùng đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Phúc.

  • Hội nghị phản biện Dư thảo các quy định của Tỉnh ủy về công tác cán bộ

  • MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc với phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường

  • Phỏng vấn Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc

  • Sức lan toản từ một cuộc vận động

  • Gương cán bộ Mặt trận

  • Kết quả xây dựng nhà Đại đoàn kết huyện Vĩnh Tường

  • Hội nghị đối thoại 2017


Liên kết website