Danh sách video

 • Phóng sự nhiệm kỳ 2013-2018 MTTQ xã Tam Hợp

 • Chuyên mục Hàng Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tháng 10

  Chuyên mục Hàng Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tháng 10

 • Gương cán bộ Mặt trận tiêu biểu

 • Phóng sự tự hào hàng Việt

 • Vĩnh Phúc đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận đông Toàn xân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới- Đô thị văn minh

 • Phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng

 • Cán bộ Mặt trận Tổ quốc học tập và làm theo lời Bác

 • Phóng sự: Hiệu quả giám sát và phản biện xã hội của MTTT các cấp trong tỉnh

 • MTTQ các cấp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển mô hình kinh tế mới

 • Báo cáo XDCQ và ý kiến kiến nghị cử tri tại Kỳ họp 8 HĐND tỉnh


Liên kết website