Danh sách video

  • Vĩnh Phúc đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận đông Toàn xân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới- Đô thị văn minh

  • Phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng

  • Cán bộ Mặt trận Tổ quốc học tập và làm theo lời Bác

  • Phóng sự: Hiệu quả giám sát và phản biện xã hội của MTTT các cấp trong tỉnh

  • MTTQ các cấp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển mô hình kinh tế mới

  • Báo cáo XDCQ và ý kiến kiến nghị cử tri tại Kỳ họp 8 HĐND tỉnh

  • Phóng sự Mái ấm yêu thương

  • Phát huy vai trò người có uy tín trong vùng đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Phúc.

  • Hội nghị phản biện Dư thảo các quy định của Tỉnh ủy về công tác cán bộ

  • MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc với phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường


Liên kết website