Phát động ủng hộ đồng bào miền trung bị bão lũ

Album khác

  • Tiếp nhận ủng hộ phòng chống dịch Covid 19

  • Ngày hội Đại đoàn kết năm 2018

  • Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thăm và làm việc tại Vĩnh Phúc

  • Hội nghị Phản biện

  • Gặp mặt người có uy tín

  • Chúc mừng Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam

  • Ảnh Lễ Phục sinh

  • Chủ tịch Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam làm việc với tỉnh Vĩnh Phúc

  • Khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết

  • Ảnh hội nghị 7

Video

Vĩnh Phúc hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Vĩnh Phúc: gặp mặt 90 năm ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân Trailer 90 năm ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam Phóng sự Kết quả thực hiện phong trào toàn dân tham gia cải tạo cống rãnh tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020
Xem tất cả »


Liên kết website