Tiếp nhận ủng hộ phòng chống dịch Covid 19

 • UBMTTQ tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận 17

 • UBMTTQ tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận 20

 • UBMTTQ tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận 19

 • UBMTTQ tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận 18

 • UBMTTQ tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận 4

 • UBMTTQ tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận 9

 • UBMTTQ tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận 10

 • UBMTTQ tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận 11

 • UBMTTQ tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận 13

 • UBMTTQ tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận 15

 • UBMTTQ tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận 16

 • UBMTTQ tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận 14

 • UBMTTQ tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận 12

 • UBMTTQ tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận 8

 • UBMTTQ tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận7

 • UBMTTQ tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận 6

 • UBMTTQ tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận 5

 • UBMTTQ tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận 3

 • UBMTTQ tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận 2

 • UBMTTQ tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận 1

Album khác

 • Ngày hội Đại đoàn kết năm 2018

 • Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thăm và làm việc tại Vĩnh Phúc

 • Hội nghị Phản biện

 • Gặp mặt người có uy tín

 • Chúc mừng Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam

 • Ảnh Lễ Phục sinh

 • Chủ tịch Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam làm việc với tỉnh Vĩnh Phúc

 • Khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết

 • Ảnh hội nghị 7

 • Ảnh ngày hội Đại đoàn kết toàn dân

Video

Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 Chuyên mục đại đoàn kết tháng 5 2020 Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3)
Xem tất cả »


Liên kết website