Tiếp nhận ủng hộ phòng chống dịch Covid 19

 • UBMTTQ tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận 17

 • UBMTTQ tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận 20

 • UBMTTQ tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận 19

 • UBMTTQ tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận 18

 • UBMTTQ tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận 4

 • UBMTTQ tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận 9

 • UBMTTQ tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận 10

 • UBMTTQ tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận 11

 • UBMTTQ tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận 13

 • UBMTTQ tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận 15

 • UBMTTQ tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận 16

 • UBMTTQ tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận 14

 • UBMTTQ tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận 12

 • UBMTTQ tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận 8

 • UBMTTQ tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận7

 • UBMTTQ tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận 6

 • UBMTTQ tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận 5

 • UBMTTQ tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận 3

 • UBMTTQ tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận 2

 • UBMTTQ tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận 1

Album khác

 • Phát động ủng hộ đồng bào miền trung bị bão lũ

 • Ngày hội Đại đoàn kết năm 2018

 • Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thăm và làm việc tại Vĩnh Phúc

 • Hội nghị Phản biện

 • Gặp mặt người có uy tín

 • Chúc mừng Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam

 • Ảnh Lễ Phục sinh

 • Chủ tịch Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam làm việc với tỉnh Vĩnh Phúc

 • Khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết

 • Ảnh hội nghị 7

Video

Vĩnh Phúc hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Vĩnh Phúc: gặp mặt 90 năm ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân Trailer 90 năm ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam Phóng sự Kết quả thực hiện phong trào toàn dân tham gia cải tạo cống rãnh tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020
Xem tất cả »


Liên kết website