Ngày hội Đại đoàn kết năm 2018

 • Ngày hội Vĩnh Tường

 • Ngày hội Yên Lạc

 • Ngày hội Lập Thạch

 • Ngày hội Sông Lô

 • ngày hội Phúc Yên

 • ngày hội Tam Đảo

 • ngày hội Tam Dương

 • Ngày hội Vĩnh yên 3

 • Ngày hội Vĩnh Yên 2

 • Ngày hội Vĩnh Yên 1

 • Ngày hội Bĩnh Xuyên 2

 • Ngày hội Bình Xuyên

Album khác

 • Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thăm và làm việc tại Vĩnh Phúc

 • Hội nghị Phản biện

 • Gặp mặt người có uy tín

 • Chúc mừng Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam

 • Ảnh Lễ Phục sinh

 • Chủ tịch Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam làm việc với tỉnh Vĩnh Phúc

 • Khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết

 • Ảnh hội nghị 7

 • Ảnh ngày hội Đại đoàn kết toàn dân

 • Ra mắt Trang thông tin điện tử

Video

Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2) Tuyên truyền phòng chống COVID 19 Chuyên mục Đại đoàn kết tháng 11 2019
Xem tất cả »


Liên kết website