Ngày hội Đại đoàn kết năm 2018

 • Ngày hội Vĩnh Tường

 • Ngày hội Yên Lạc

 • Ngày hội Lập Thạch

 • Ngày hội Sông Lô

 • ngày hội Phúc Yên

 • ngày hội Tam Đảo

 • ngày hội Tam Dương

 • Ngày hội Vĩnh yên 3

 • Ngày hội Vĩnh Yên 2

 • Ngày hội Vĩnh Yên 1

 • Ngày hội Bĩnh Xuyên 2

 • Ngày hội Bình Xuyên

Album khác

 • Tiếp nhận ủng hộ phòng chống dịch Covid 19

 • Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thăm và làm việc tại Vĩnh Phúc

 • Hội nghị Phản biện

 • Gặp mặt người có uy tín

 • Chúc mừng Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam

 • Ảnh Lễ Phục sinh

 • Chủ tịch Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam làm việc với tỉnh Vĩnh Phúc

 • Khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết

 • Ảnh hội nghị 7

 • Ảnh ngày hội Đại đoàn kết toàn dân

Video

Phóng sự Kết quả thực hiện phong trào toàn dân tham gia cải tạo cống rãnh tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 Chuyên mục Đại Đoàn kết tháng 9 2020 Huyện Sông Lô phát động phong trào Sáng xanh sạch đẹp Phong trào sáng xanh sạch đẹp CM đại đoàn kết tháng 7 2020
Xem tất cả »


Liên kết website