Tuyên truyền tập hợp khối đại đoàn kết

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Hợp tác xã, Tổ hợp tác
12/11/2018
Hơn 15 năm phát triển, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh luôn làm tốt vai trò đồng hành, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các HTX, tổ hợp tác (THT) trên địa bàn. Nhờ vậy, những năm gần đây, khu vực kinh tế tập thể (KTTT) có những bước chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng, đóng góp hiệu quả vào công cuộc giảm nghèo, giải quyết việc làm và xây dựng nông thôn mới ở nhiều địa phương.
Xem chi tiết »
MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân
06/11/2018
Đối ngoại nhân dân là sự tham gia rộng rãi hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội, các cơ quan, đơn vị và cá nhân ở trong và ngoài nước không nhân danh Đảng, Nhà nước. Tại Điều 10, Chương II Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện và mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết với các quốc gia, dân tộc, vì hòa bình, hợp tác và phát triển”. Hoạt động đối ngoại nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có thể tham gia tuyên truyền, vận động, thăm viếng, học tập, ký kết, gia nhập các tổ chức, thực hiện các điều ước quản lý, thỏa thuận quốc tế... nhưng chỉ nhân danh Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc các đoàn thể nhân dân... và tuân theo pháp luật Việt Nam, không nhân danh Đảng, Nhà nước... nhằm giữ vững môi trường hòa bình, tạo các điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới của nước ta.
Xem chi tiết »
Góp phần nâng cao hiệu quả chính sách hỗ trợ hộ nghèo vùng khó khăn
06/11/2018
Nhằm giảm chính sách hỗ trợ “cho không”, tăng chính sách hỗ trợ có điều kiện cho các hộ nghèo vùng khó khăn trong cả nước, tháng 6/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 25 bãi bỏ Quyết định 102 về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo ở vùng khó khăn. Quyết định này được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực mới giúp các hộ dân vùng khó khăn thoát nghèo bền vững, không để tái nghèo.
Xem chi tiết »
Vĩnh Phúc phấn đấu giai đoạn 2018-2020, tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều ở mức dưới 2%
06/11/2018
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tỉnh đã triển khai nhiều cơ chế, chính sách giúp các hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo bền vững.
Xem chi tiết »
Một số giải pháp phát huy vai trò của Ủy viên Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc
04/11/2018
Thực hiện chủ trương của Đảng về đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở, MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã bám sát nhiệm vụ chính trị, tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ hoạt động chuyên trách của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội theo hướng tinh gọn; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, coi trọng phát huy vai trò của các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ các cấp thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp và thống nhất hành động qua đó tiếp tục củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Xem chi tiết »
Để môi trường nông thôn không khói thuốc
04/11/2018
Nhận thức sâu sắc về tác hại của thuốc lá đối với môi trường, sức khỏe của con người và hướng tới xây dựng môi trường nông thôn không khói thuốc, thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã An Tường (Vĩnh Tường) chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Xem chi tiết »
Kết quả phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu
01/11/2018
Thực hiện chính sách tự do tín ngưỡng, đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo của Đảng và nhà nước ta, thời gian qua MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã tăng cường công tác phối hợp, tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn kết đồng bào các tôn giáo, sâu sát cơ sở hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện để các tôn giáo hoạt động theo quy định của pháp luật; đẩy mạnh công tác tập hợp và phát huy vai trò các vị chức sắc, chức việc các tôn giáo để tuyên truyền, vận động đồng bào các tôn giáo thực hiện tốt chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, MTTQ và các phong trào của các tôn giáo phát động, sống “tốt đời, đẹp đạo”. Trong những nội dung mà các tôn giáo tham gia thực hiện và đã đạt được những kết quả tốt đó là phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Xem chi tiết »
Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
30/10/2018
Những năm qua, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở Tam Đảo luôn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động người dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, loại bỏ các hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh, tiến bộ.
Xem chi tiết »
Đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới
25/10/2018
Để làm tốt công tác dân vận trong tình hình mới, Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên đã tập trung củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân; tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.
Xem chi tiết »
Phát triển phong trào văn nghệ, thể thao vùng đồng bào dân tộc thiểu số
25/10/2018
Những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế, đời sống tinh thần của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) cũng được nâng cao, thông qua việc đẩy mạnh các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Qua đó, góp phần nâng cao sức khỏe, tinh thần của người dân, đồng thời, giữ gìn các nét đẹp truyền thống của dân tộc.
Xem chi tiết »
Đăng từ ngày: đến ngày:

Video

Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 Chuyên mục đại đoàn kết tháng 5 2020 Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3)
Xem tất cả »


Liên kết website