Tuyên truyền tập hợp khối đại đoàn kết

Phát huy vai trò của người có uy tín trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá
20/11/2018
Hút thuốc lá đã trở thành thói quen của người dân tộc Sán Dìu ở xã Yên Dương, huyện Tam Đảo. Do đó, việc từ bỏ thuốc lá đối với họ là điều không hề dễ dàng. Thế nhưng, những năm gần đây, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt là phát huy tốt vai trò gương mẫu, đi đầu của người có uy tín, tỷ lệ người dân tộc Sán Dìu hút thuốc lá ở xã Yên Dương đã giảm đáng kể.
Xem chi tiết »
Bình Xuyên tăng cường xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân
16/11/2018
Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, mà nòng cốt là thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã góp phần làm cho bức tranh nông thôn trên địa bàn huyện Bình Xuyên ngày càng khởi sắc; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao.
Xem chi tiết »
Đảm bảo công bằng, chính xác trong rà soát hộ nghèo
13/11/2018
Hiện nay, các địa phương đang điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều. Cùng sự chỉ đạo của tỉnh, các địa phương đã có những cách làm hay trên tinh thần khách quan, dân chủ, nhằm phản ánh chính xác thực trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí mới. Qua đó, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đồng thời đề ra giải pháp giảm nghèo bền vững và đảm bảo chính sách an sinh xã hội.
Xem chi tiết »
Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Hợp tác xã, Tổ hợp tác
12/11/2018
Hơn 15 năm phát triển, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh luôn làm tốt vai trò đồng hành, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các HTX, tổ hợp tác (THT) trên địa bàn. Nhờ vậy, những năm gần đây, khu vực kinh tế tập thể (KTTT) có những bước chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng, đóng góp hiệu quả vào công cuộc giảm nghèo, giải quyết việc làm và xây dựng nông thôn mới ở nhiều địa phương.
Xem chi tiết »
MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân
06/11/2018
Đối ngoại nhân dân là sự tham gia rộng rãi hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội, các cơ quan, đơn vị và cá nhân ở trong và ngoài nước không nhân danh Đảng, Nhà nước. Tại Điều 10, Chương II Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện và mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết với các quốc gia, dân tộc, vì hòa bình, hợp tác và phát triển”. Hoạt động đối ngoại nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có thể tham gia tuyên truyền, vận động, thăm viếng, học tập, ký kết, gia nhập các tổ chức, thực hiện các điều ước quản lý, thỏa thuận quốc tế... nhưng chỉ nhân danh Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc các đoàn thể nhân dân... và tuân theo pháp luật Việt Nam, không nhân danh Đảng, Nhà nước... nhằm giữ vững môi trường hòa bình, tạo các điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới của nước ta.
Xem chi tiết »
Góp phần nâng cao hiệu quả chính sách hỗ trợ hộ nghèo vùng khó khăn
06/11/2018
Nhằm giảm chính sách hỗ trợ “cho không”, tăng chính sách hỗ trợ có điều kiện cho các hộ nghèo vùng khó khăn trong cả nước, tháng 6/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 25 bãi bỏ Quyết định 102 về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo ở vùng khó khăn. Quyết định này được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực mới giúp các hộ dân vùng khó khăn thoát nghèo bền vững, không để tái nghèo.
Xem chi tiết »
Vĩnh Phúc phấn đấu giai đoạn 2018-2020, tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều ở mức dưới 2%
06/11/2018
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tỉnh đã triển khai nhiều cơ chế, chính sách giúp các hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo bền vững.
Xem chi tiết »
Một số giải pháp phát huy vai trò của Ủy viên Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc
04/11/2018
Thực hiện chủ trương của Đảng về đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở, MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã bám sát nhiệm vụ chính trị, tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ hoạt động chuyên trách của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội theo hướng tinh gọn; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, coi trọng phát huy vai trò của các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ các cấp thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp và thống nhất hành động qua đó tiếp tục củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Xem chi tiết »
Để môi trường nông thôn không khói thuốc
04/11/2018
Nhận thức sâu sắc về tác hại của thuốc lá đối với môi trường, sức khỏe của con người và hướng tới xây dựng môi trường nông thôn không khói thuốc, thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã An Tường (Vĩnh Tường) chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Xem chi tiết »
Kết quả phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu
01/11/2018
Thực hiện chính sách tự do tín ngưỡng, đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo của Đảng và nhà nước ta, thời gian qua MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã tăng cường công tác phối hợp, tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn kết đồng bào các tôn giáo, sâu sát cơ sở hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện để các tôn giáo hoạt động theo quy định của pháp luật; đẩy mạnh công tác tập hợp và phát huy vai trò các vị chức sắc, chức việc các tôn giáo để tuyên truyền, vận động đồng bào các tôn giáo thực hiện tốt chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, MTTQ và các phong trào của các tôn giáo phát động, sống “tốt đời, đẹp đạo”. Trong những nội dung mà các tôn giáo tham gia thực hiện và đã đạt được những kết quả tốt đó là phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Xem chi tiết »
Đăng từ ngày: đến ngày:

Video

Đại hội MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 Cầu nối ý Đảng lòng dân Đại hội Đại biểu Mặt trận tổ quốc huyện Vĩnh Tường nhiệm kỳ 2019 – 2024 Mặt trận Tổ quốc cấp xã nhìn lại một nhiệm kỳ Công tác Mặt trận một năm nhìn lại
Xem tất cả »


Liên kết website