Tuyên truyền tập hợp khối đại đoàn kết

MỐI QUAN HỆ GIỮA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VÀ CÁC TỔ CHỨC TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ (phần 4)
15/04/2019
Ban Biên tập Trang thông tin Điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc xin trích dẫn nội dung tài liệu tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội Mặt trận Tổ quốc VIệt Nam Lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 tới bạn đọc:
Xem chi tiết »
NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM ( Phần 3)
15/04/2019
Ban Biên tập Trang thông tin Điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc xin trích dẫn nội dung tài liệu tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội Mặt trận Tổ quốc VIệt Nam Lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 tới bạn đọc:
Xem chi tiết »
VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀ ĐỜI SỐNG XÃ HỘI (Phần 2)
15/04/2019
Ban Biên tập Trang thông tin Điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc xin trích dẫn nội dung tài liệu tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội Mặt trận Tổ quốc VIệt Nam Lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 tới bạn đọc:
Xem chi tiết »
Giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu niên
28/11/2018
Những năm qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã chú trọng thực hiện công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu niên, góp phần xây dựng thế hệ trẻ Vĩnh Phúc giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, có lối sống đẹp, có bản lĩnh văn hóa Việt Nam.
Xem chi tiết »
Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về Đại đoàn kết dân tộc và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Phần I)
15/04/2019
Ban Biên tập Trang thông tin Điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc xin trích dẫn nội dung tài liệu tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội Mặt trận Tổ quốc VIệt Nam Lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 tới bạn đọc:
Xem chi tiết »
Phát huy vai trò của người có uy tín trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá
20/11/2018
Hút thuốc lá đã trở thành thói quen của người dân tộc Sán Dìu ở xã Yên Dương, huyện Tam Đảo. Do đó, việc từ bỏ thuốc lá đối với họ là điều không hề dễ dàng. Thế nhưng, những năm gần đây, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt là phát huy tốt vai trò gương mẫu, đi đầu của người có uy tín, tỷ lệ người dân tộc Sán Dìu hút thuốc lá ở xã Yên Dương đã giảm đáng kể.
Xem chi tiết »
Bình Xuyên tăng cường xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân
16/11/2018
Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, mà nòng cốt là thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã góp phần làm cho bức tranh nông thôn trên địa bàn huyện Bình Xuyên ngày càng khởi sắc; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao.
Xem chi tiết »
Đảm bảo công bằng, chính xác trong rà soát hộ nghèo
13/11/2018
Hiện nay, các địa phương đang điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều. Cùng sự chỉ đạo của tỉnh, các địa phương đã có những cách làm hay trên tinh thần khách quan, dân chủ, nhằm phản ánh chính xác thực trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí mới. Qua đó, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đồng thời đề ra giải pháp giảm nghèo bền vững và đảm bảo chính sách an sinh xã hội.
Xem chi tiết »
Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Hợp tác xã, Tổ hợp tác
12/11/2018
Hơn 15 năm phát triển, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh luôn làm tốt vai trò đồng hành, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các HTX, tổ hợp tác (THT) trên địa bàn. Nhờ vậy, những năm gần đây, khu vực kinh tế tập thể (KTTT) có những bước chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng, đóng góp hiệu quả vào công cuộc giảm nghèo, giải quyết việc làm và xây dựng nông thôn mới ở nhiều địa phương.
Xem chi tiết »
MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân
06/11/2018
Đối ngoại nhân dân là sự tham gia rộng rãi hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội, các cơ quan, đơn vị và cá nhân ở trong và ngoài nước không nhân danh Đảng, Nhà nước. Tại Điều 10, Chương II Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện và mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết với các quốc gia, dân tộc, vì hòa bình, hợp tác và phát triển”. Hoạt động đối ngoại nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có thể tham gia tuyên truyền, vận động, thăm viếng, học tập, ký kết, gia nhập các tổ chức, thực hiện các điều ước quản lý, thỏa thuận quốc tế... nhưng chỉ nhân danh Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc các đoàn thể nhân dân... và tuân theo pháp luật Việt Nam, không nhân danh Đảng, Nhà nước... nhằm giữ vững môi trường hòa bình, tạo các điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới của nước ta.
Xem chi tiết »
Đăng từ ngày: đến ngày:

Video

Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2) Tuyên truyền phòng chống COVID 19 Chuyên mục Đại đoàn kết tháng 11 2019
Xem tất cả »


Liên kết website