Sức lan tỏa của một cuộc vận động

Ngày đăng: 11/08/2020  - Lượt xem: 306

Đến thời điểm này, toàn tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn NTM; 4/9 huyện, thành phố đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, các địa phương còn lại đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận đạt chuẩn. Diện mạo nông thôn có nhiều thay đổi, đời sống của người dân được cải thiện. Đây chính là thành quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo và vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của MTTQ các cấp và các tổ chức đoàn thể thông qua việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”.
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh thường xuyên bám sát cơ sở để kiểm tra, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cống, rãnh thoát nước thải ở khu dân cư.
 

 

Tiếp nối phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Ủy ban MTTQ Việt Nam đã phát động cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và được các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng.

Cuộc vận động khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, tự chủ, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ các cấp trong tỉnh chủ động phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên tập trung chỉ đạo gắn cuộc vận động với phong trào thi đua của các tổ chức thành viên.

Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở đã phát huy quyền làm chủ, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; tăng cường tinh thần đoàn kết tương thân, tương ái giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo. Vận động nhân dân xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Với 5 nội dung của cuộc vận động, MTTQ các cấp từ tỉnh đến cơ sở chỉ đạo các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên và nhân dân về cuộc vận động, từ đó thay đổi nếp nghĩ, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, khơi dậy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong nhân dân, để phong trào ngày càng lan rộng.

Hằng năm, MTTQ các cấp tổ chức đăng ký thực hiện thi đua với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, thiết thực, sát với từng địa bàn, đồng thời, lồng ghép với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động khác như: “Ngày vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, bảo vệ môi trường, cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư…, duy trì tốt các mô hình điểm của tỉnh về công tác bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới...

Một trong những nội dung của cuộc vận động được MTTQ, các tổ chức thành viên các cấp chú trọng đó là vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết, tích cực tham gia phát triển sản xuất, giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng.

Thông qua việc chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, MTTQ và các đoàn thể đã giúp người dân đưa các tiến bộ KHKT vào sản xuất, chăn nuôi, huy động các nguồn lực đầu tư giống vốn, đầu tư xây dựng giao thông nông thôn… chuyển dịch cơ cấu vật nuôi, cây trồng phát triển trang trại, kinh tế đồi rừng... Từ đó, số hộ có cuộc sống khá giả và vươn lên làm giàu từ các mô hình kinh tế năng động đã tăng lên.

Để các nội dung của cuộc vận động đạt hiệu quả cao, Ủy ban MTTQ các cấp chủ động nhân rộng mô hình nhóm nòng cốt tại khu dân cư nhằm duy trì có hiệu quả các tiêu chí trong xây dựng NTM, xây dựng đô thị văn minh. Từ 81 mô hình điểm nhóm nòng cốt, đến nay, mô hình được nhân rộng ra toàn tỉnh.

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, nhân dân các địa phương tích cực tham gia đóng góp hiến đất, hiến kế, hiến công, vật tư xây dựng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, xây dựng nghĩa trang, nhà văn hoá thôn, các khu vui chơi giải trí, các công trình công cộng. Từ những đóng góp trên đã góp phần đưa 100% các xã trong tỉnh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 4/9 huyện, thành phố đạt chuẩn; hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

MTTQ các cấp tích cực triển khai nội dung xây dựng đô thị văn minh, vận động nhân dân tham gia xây dựng khu dân cư, tuyến đường, tuyến phố văn hóa; các mô hình tự quản trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; xây dựng nếp sống văn hóa trong kinh doanh, ứng xử; không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh…

Các tổ chức chính trị - xã hội triển khai chương trình phối hợp với MTTQ gắn với các phong trào thi đua của mỗi cấp hội. Trong đó, Hội Nông dân tích cực tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thi đua thực hiện phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau giảm nghèo bền vững; Hội CCB triển khai phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi”; Đoàn Thanh niên tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tích cực tham tu sửa, làm đẹp các công trình, di tích lịch sử văn hóa của địa phương; Hội LHPN triển khai cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”; xây dựng nhà “Mái ấm tình thương”...

Đặc biệt, từ năm 2019, Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, huy động nhân dân tham gia xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường ở khu dân cư.

Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng, cải tạo được 340km cống, rãnh thoát nước thải. Trong đó, huyện Vĩnh Tường là đơn vị xây dựng được nhiều nhất với 76km/tổng số 130km đăng ký thực hiện đến năm 2020.

Là huyện miền núi còn nhiều khó khăn nhưng đến thời điểm này, Sông Lô đã xây dựng được hơn 73km cống, rãnh thoát nước thải, phấn đấu đến hết tháng 9/2020, toàn huyện xây dựng được 100km, vượt kế hoạch đăng ký 30km. Đến hết năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu đạt và vượt mục tiêu xây dựng hơn 600km cống, rãnh thoát nước thải ở khu dân cư.

Việc triển khai hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã từng bước thay đổi nếp nghĩ, khơi dậy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của nhân dân trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho chính người dân từ thành thị đến nông thôn.

Tác giả: Hoàng Nga - Nguồn: http://baovinhphuc.com.vn - Số lần được xem: 306

Tin bài cùng chuyên mục

Video

Phóng sự Kết quả thực hiện phong trào toàn dân tham gia cải tạo cống rãnh tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 Chuyên mục Đại Đoàn kết tháng 9 2020 Huyện Sông Lô phát động phong trào Sáng xanh sạch đẹp Phong trào sáng xanh sạch đẹp CM đại đoàn kết tháng 7 2020
Xem tất cả »


Liên kết website