Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Ngày hội của tình đoàn kết, gắn bó "Tình dân, nghĩa Đảng"

Ngày đăng: 19/11/2019  - Lượt xem: 444

Trong không khí Nhân dân cả nước và toàn tỉnh sôi nổi tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2019, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp chúng ta sơ kết, đánh giá kết quả một năm thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; biểu dương các tập thể, gia đình, cá nhân, những tấm gương tiêu biểu có nhiều thành tích trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động và tổ chức các hoạt động thiết thực góp phần xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng đoàn kết, vững mạnh.

Trong những năm qua, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư trên địa bàn huyện đã được đông đảo các tầng lớp nhân dân ở khu dân cư hưởng ứng và nhiệt tình tham gia. Cuộc vận động đã kết hợp hài hoà được nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi người dân. Nhân dân được hưởng những thành quả từ chính công sức của mình, đồng thời thấy được vai trò của mình đối với cộng đồng, đã khơi dậy được tính tự giác, tinh thần làm chủ cuộc sống của mỗi người dân ở khu dân cư. Mỗi người dân khi tham gia Ngày hội đã ý thức được sự gắn bó giữa cá nhân và cộng đồng, nhất là các cán bộ, đảng viên, công chức với khu dân cư mà mình sinh sống. Qua đó, khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố, đã khơi dậy những truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc, như: tình đoàn kết, thương yêu đùm bọc lẫn nhau; văn hoá làng với những yếu tố nhân văn có cội nguồn từ hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước mà không sức mạnh nào có thể thắng nổi. Với những nội dung thiết thực, Ngày hội đã đáp ứng đúng nguyện vọng thiết tha và chính đáng của nhân dân, qua đó động viên, quy tụ toàn dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương, góp phần tích cực xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân.

Kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2019), Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2019 được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức ở tất cả các khu dân cư, thời gian tổ chức Ngày hội diễn ra 01 ngày, tập trung từ ngày 01/11/2019 đến ngày 18/11/2019.

Phát huy vai trò của MTTQ trong việc quy tụ, thúc đẩy các phong trào, các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể, tổ chức xã hội. Năm 2019, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ Tướng chính phủ, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư được TW MTTQ Việt nam chọn chủ đề: “Toàn dân chung tay loại bỏ rác thải nhựa”. Việc tổ chức Ngày hội đảm bảo tính thiết thực, tránh hình thức và huy động được sự tham gia của cả cộng đồng. Về nội dung và hình thức tổ chức đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện từng địa phương, cụ thể như: Tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024 và các hoạt động thi đua hướng tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội thi đua yêu nước hướng tới Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ X. Tuyên truyền, giới thiệu các tập thể, hộ gia đình, cá nhân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở, khu dân cư, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Về hình thức: Tuyên truyền thông qua hệ thống phát thanh của địa phương. Tuyên truyền thông qua cuộc họp khu dân cư, sinh hoạt của các đoàn thể Nhân dân. Xây dựng các cụm thông tin, cổ động, panô, áp phích, khẩu hiệu ở các khu trung tâm, nơi tập trung đông người. Các cơ quan, công sở trang trí khẩu hiệu tuyên truyền cổ động trong dịp kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Vận động các hộ gia đình treo cờ Tổ quốc trong dịp tổ chức Ngày hội (Bắt đầu từ ngày 01/11 đến 18/11/2019).

Một số hoạt động Ngày hội Đại đoàn kết: Tổ chức họp mặt trao đổi xây dựng cộng đồng dân cư phát triển thông qua Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; bàn biện pháp tiếp tục nâng cao chất lượng Cuộc vận động và các mô hình tự quản tại cộng đồng. Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, hội thi, hội diễn hoạt động giao lưu tạo khí thế sôi nổi trong ngày hội Đại đoàn kết, chú trọng phát huy nét văn hóa truyền thống của dân tộc. Tổ chức thăm và tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ Mặt trận các thời kỳ, gia đình hộ nghèo, khó khăn tại địa phương… Tổ chức xây dựng, khánh thành Nhà đại đoàn kết, các công trình phúc lợi, công trình dân sinh ở cộng đồng nhân dịp Ngày hội. Tổ chức các hoạt động về bảo vệ  môi trường (trồng và chăm sóc cây xanh, vệ sinh đường làng, ngõ phố, chỉnh trang khu dân cư sạch, đẹp…); giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn. Lựa chọn và đề xuất khen thưởng, biểu dương các gia đình tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua khác ở địa phương để tổ chức khen thưởng trong Ngày hội.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh, Ban Thường trực Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, MTTQ thị trấn Hợp Hòa tổ chức Ngày hội điểm của tỉnh tại Tổ dân phố Vinh Phú - TT Hợp Hòa vào ngày 15/11/2019 và điểm của huyện tại Khu dân cư Thôn 5 – xã Đồng Tĩnh vào ngày 17/11/2019.

Kỷ niệm 89 năm truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, mỗi người dân chúng ta khắc sâu lời dạy của Bác Hồ: Chính sách Mặt trận là chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng”, nguyện cùng nhau đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tiếp tục tham gia ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, nhất là Tháng cao điểm Vì người nghèo, bằng nhiều việc làm thiết thực; hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, xây dựng nét đẹp văn hóa trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng hàng Việt Nam.... góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Tác giả: Bùi Thị Thủy - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Tam Dương - Nguồn: Uỷ ban MTTQ huyện Tam Dương - Số lần được xem: 444

Video

Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2) Tuyên truyền phòng chống COVID 19
Xem tất cả »


Liên kết website