Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Hợp tác xã, Tổ hợp tác

Ngày đăng: 12/11/2018  - Lượt xem: 205

Hơn 15 năm phát triển, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh luôn làm tốt vai trò đồng hành, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các HTX, tổ hợp tác (THT) trên địa bàn. Nhờ vậy, những năm gần đây, khu vực kinh tế tập thể (KTTT) có những bước chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng, đóng góp hiệu quả vào công cuộc giảm nghèo, giải quyết việc làm và xây dựng nông thôn mới ở nhiều địa phương.
Mô hình trồng rau an toàn của HTX Rau an toàn Trung Nha, xã Hồng Phương (Yên Lạc) hoạt động hiệu quả. Ảnh: Kim Ly

 

 

Được thành lập tháng 5/2002, với vai trò là cơ quan đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích cho các HTX, THT, những năm qua, Liên minh HTX tỉnh tích cực phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh về các giải pháp đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả mô hình KTTT theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về KTTT bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Xây dựng Bản tin KTTT, in và cấp phát tờ rơi, tờ gấp, phối hợp với Đài PT- TH tỉnh, Cổng Thông tin giao tiếp điện tử, Báo Vĩnh Phúc đăng tải tin, bài…

Từ năm 2012 đến nay, Liên minh HTX tỉnh xây dựng gần 20 số bản tin với hơn 8.000 ấn phẩm phản ánh về tình hình hoạt động của khu vực KTTT, những mô hình hiệu quả, những cách làm hay, sáng tạo; in, cấp phát hơn 5.000 tờ rơi, tờ gấp về các nội dung:Bộ luật Lao động 2012, Luật Bảo hiểm, Luật Công đoàn, Luật HTX 2012 và sổ tay những điều cần biết về lao động trong các HTX; cung cấp hàng chục tin, bài cho Báo Vĩnh Phúc, Cổng Thông tin giao tiếp điện tử, Đài PT-TH tỉnh, giúp đội ngũ cán bộ, thành viên HTX hiểu biết đầy đủ hơn đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về KTTT; khẳng định vai trò, vị trí của KTTT trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để các cấp, các ngành quan tâm đến công tác lãnh, chỉ đạo phát triển KTTT.

Liên minh HTX tỉnh kịp thời tiếp nhận, tổng hợp những kiến nghị, đề xuất của các HTX, THT; chủ động phối hợp với các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho HTX, THT hoạt động. Nhờ vậy, nhiều kiến nghị, vướng mắc, khó khăn trong quá trình hoạt động của HTX,THT đã được Liên minh HTX tỉnh phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương kịp thời giải quyết.

Công tác tư vấn, hỗ trợ để các HTX, đơn vị thành viên sản xuất, kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật được Liên minh HTX tích cực triển khai. Từ đầu năm 2012 đến nay, Liên minh HTX tỉnh tư vấn thành lập mới 89 HTX; tư vấn thủ tục chuyển đổi theo Luật HTX 2012 cho hơn 300 HTX. Quỹ hỗ trợ phát triển HTX giải ngân hơn 260 tỷ đồng cho hơn 700 lượt HTX vay vốn; phối hợp với Ngân hàng CSXH làm tốt công tác thẩm định và cho vay vốn giải quyết việc làm. Thông qua nguồn vốn vay ưu đãi, các HTX có điều kiện đầu tư mua sắm máy móc, trang thiết bị, sửa chữa, xây mới nhà xưởng mở rộng sản xuất, kinh doanh, đổi mới công nghệ, phát triển thị trường và xây dựng thương hiệu sản phẩm.

Với cầu nối là Liên minh HTX tỉnh, những năm gần đây, khu vực KTTT của tỉnh phát triển cả về quy mô cũng như hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 617 HTX, trong đó, có 250 HTX nông nghiệp, 41 HTX dịch vụ điện, 31 HTX tiểu thủ công nghiệp, 15 HTX xây dựng, 31 Quỹ tín dụng nhân dân, 56 HTX thương mại, 27 HTX giao thông vận tải, 63 HTX vệ sinh môi trường và 103 HTX kinh doanh tổng hợp với hơn 202 nghìn thành viên, gần 40 nghìn lao động và 13 THT với hơn 2.000 tổ viên, gần 4.000 lao động. Các HTX, THT phát triển theo hướng đa dạng hóa các ngành nghề, dịch vụ và từng bước chủ động hơn trong cơ chế thị trường; doanh thu, lợi nhuận không ngừng tăng.

Doanh thu trung bình của HTX đạt hơn 800 triệu đồng/năm, lợi nhuận bình quân đạt hơn 100 triệu đồng/năm; thu nhập bình quân của người lao động đạt 37 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ HTX đạt loại khá chiếm gần 30% tổng số HTX trên địa bàn tỉnh.

Nhờ làm tốt vai trò của mình, Liên minh HTX tỉnh đã có những đóng góp quan trọng trong quá trình chuyển đổi, thành lập mới và nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các HTX, THT, thực sự là chỗ dựa tin cậy cho các HTX, THT. Để làm tốt hơn nữa vai trò là cầu nối, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các HTX, THT, thời gian tới, Liên minh HTX tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về KTTT; phối hợp với các sở, ngành có liên quan thực hiện Đề án Phát triển KTTT tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2017-2020 và Kế hoạch hỗ trợ HTX giai đoạn 2017-2020; nâng cao hoạt động tư vấn và hỗ trợ cho các HTX; tập trung cải tiến phương pháp, nội dung và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ HTX và nguồn nhân lực trong khu vực KTTT; thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động của khu vực KTTT để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho các HTX, THT hoạt động hiệu quả.

Tác giả: Thanh Huyền - Nguồn: http://baovinhphuc.com.vn/ - Số lần được xem: 205

Video

Phóng sự Kết quả thực hiện phong trào toàn dân tham gia cải tạo cống rãnh tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 Chuyên mục Đại Đoàn kết tháng 9 2020 Huyện Sông Lô phát động phong trào Sáng xanh sạch đẹp Phong trào sáng xanh sạch đẹp CM đại đoàn kết tháng 7 2020
Xem tất cả »


Liên kết website