Vĩnh Phúc phấn đấu giai đoạn 2018-2020, tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều ở mức dưới 2%

Ngày đăng: 06/11/2018  - Lượt xem: 206

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tỉnh đã triển khai nhiều cơ chế, chính sách giúp các hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo bền vững.

Giai đoạn 2016- 2018, trên địa bàn tỉnh có trên 178.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo được sử dụng vốn vay của Ngân hàng chính sách xã hội với số tiền trên 1.000 tỷ đồng; 380 hộ nghèo được vay  6,5 tỷ đồng làm nhà ở; trên 3000 hộ ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được vay trên 119 tỷ đồng để sản xuất kinh doanh; 1.286 học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo được hỗ trợ học nghề; 467 lao động được hỗ trợ xuất khẩu lao động với số tiền trên 312  triệu đồng.

 

Hỗ trợ về y tế, giáo dục, giai đoạn 2016-2018, có 114.317 lượt học sinh nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh người dân tộc thiểu số được miễn, giảm học phí; 1.286 học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo được hỗ trợ học nghề.  Toàn tỉnh có 261.025 lượt người nghèo và người dân các thôn đặc biệt khó khăn được mua thẻ bảo hiểm y tế bằng nguồn ngân sách cấp. 100% người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người cận nghèo được tiếp cận, hưởng thụ các dịch vụ y tế từ tuyến xã đến tuyến huyện, tỉnh.

Từ những chính sách hỗ trợ trên, hết năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều toàn tỉnh còn 2,98%, giảm gần 1% so với năm 2016. Đến nay, toàn tỉnh có 110/112 xã đạt tiêu chí số 11 về hộ nghèo trong xây dựng nông thôn mới.

Để đạt mục tiêu giai đoạn 2018- 2020, tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đã chiều toàn tỉnh còn dưới 2,0%, Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ hộ về vốn, việc làm, y tế, giáo dục, pháp lý…  Đặc biệt, chú trọng đến công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp và nhân dân các xã nghèo, thôn đặc biệt khó khăn để họ tiếp tục vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tác giả: Khánh Duy - Nguồn: http://baovinhphuc.com.vn - Số lần được xem: 206

Video

Phóng sự Kết quả thực hiện phong trào toàn dân tham gia cải tạo cống rãnh tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 Chuyên mục Đại Đoàn kết tháng 9 2020 Huyện Sông Lô phát động phong trào Sáng xanh sạch đẹp Phong trào sáng xanh sạch đẹp CM đại đoàn kết tháng 7 2020
Xem tất cả »


Liên kết website