Đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới

Ngày đăng: 25/10/2018  - Lượt xem: 141

Để làm tốt công tác dân vận trong tình hình mới, Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên đã tập trung củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân; tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Quán triệt quan điểm của Đảng về công tác dân vận trong tình hình mới, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tạo sự đồng thuận và phát huy đoàn kết trong nhân dân. MTTQ, các tổ chức thành viên phối hợp với chính quyền, các cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch phối hợp tuyên truyền, giúp hội viên, đoàn viên, nhân dân tham gia thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; triển khai các hoạt động hỗ trợ hội viên, đoàn viên phát triển kinh tế bằng nhiều hình thức như: Tạo điều kiện về vốn, dạy nghề, phổ biến kiến thức, thành lập các tổ ngành, nghề dịch vụ… MTTQ các cấp đã chỉ đạo nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tích cực tham gia cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Các tổ chức thành viên cũng có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ đoàn viên, hội viên như: Đoàn thanh niên ký ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ hàng trăm tỷ đồng, giúp hàng nghìn thanh niên vay; Hội Cựu chiến binh quản lý 430 tổ tiết kiệm, thực hiện ủy thác vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ hơn 343 tỷ đồng, cho hơn 13 nghìn hộ hội viên vay; Hội Phụ nữ đã mở rộng khai thác các nguồn vốn từ các ngân hàng, các chương trình, dự án quốc tế, quỹ hội... cho hàng nghìn lượt phụ nữ vay phát triển sản xuất, kinh doanh.

MTTQ và các tổ chức thành viên đã chỉ đạo tổ chức tốt các phong trào thi đua, thu hút sự tham gia hưởng ứng tích cực của đông đảo nhân dân. Kết quả, đã có hơn 98% hội viên cựu chiến binh đạt danh hiệu cựu chiến binh gương mẫu, 97,52% gia đình cựu chiến binh đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; hàng chục nghìn lượt đoàn viên thanh niên được tư vấn xuất khẩu lao động, tư vấn hướng nghiệp, học nghề. Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật” do tổ chức Công đoàn phát động, đã có 204 đề tài nghiên cứu khoa học được Hội đồng khoa học tỉnh công nhận, 226.689 sáng kiến cải tiến kỹ thuật của người lao động được công nhận và đưa vào sử dụng.

Thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội theo tinh thần Quyết định 217, 218 của Bộ chính trị, thời gian qua, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội đã tổ chức hàng trăm cuộc giám sát về các chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức nhiều hội nghị phản biện đối với dự thảo Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chuyển đổi lao động nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; dự thảo các văn bản sửa đổi Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh về chức danh, số lượng, mức phụ cấp và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố; dự thảo Đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020; dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ đầu tư, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2018-2021. Đồng thời, tổ chức cho hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia góp ý vào dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp Quốc hội và HĐND các cấp, tổng hợp các ý kiến, những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh với cơ quan chức năng kịp thời giải quyết.

Để đáp ứng yêu cầu công tác dân vận trong tình hình mới, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục chính trị tư tưởng, ý thức tự lực, tự cường của đoàn viên, hội viên và nhân dân; tổ chức khảo sát, đánh giá hiệu quả các hình thức tập hợp quần chúng để tìm ra những bất cập, hạn chế, nhất là đối với các đối tượng đặc thù ở khu vực nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, công nhân, lao động trong các loại hình doanh nghiệp; vận động các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh -quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền...

Tác giả: Hoàng Nga - Nguồn: https://vinhphuc.gov.vn/ - Số lần được xem: 141

Video

Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 Chuyên mục đại đoàn kết tháng 5 2020 Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3)
Xem tất cả »


Liên kết website