Măt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Vĩnh Phúc quan tâm chăm lo người nghèo, thực hiện chính sách An sinh xã hội

Ngày đăng: 31/05/2018  - Lượt xem: 473

Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, những năm gần đây, MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc có nhiều cách làm hiệu quả, giúp nhiều hộ nghèo thoát nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống.

Trong năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành và thực hiện đồng bộ nhiều cơ chế, chính sách giảm nghèo, tập trung mọi nguồn lực, huy động sự đóng góp của toàn xã hội, thực hiện mục tiêu giảm nghèo, xóa nhà tạm đã đạt được những kết quả quan trọng.

Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở đã được các cấp ủy Đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chính quyền tạo điều kiện, MTTQ là cơ quan Thường trực Ban Vận động quỹ “Vì người nghèo”, các tổ chức thành viên phối hợp thực hiện tạo ra sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện; đã tập trung triển khai nhiều hoạt động phong phú, tích cực vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm, trọng tâm là các hoạt động an sinh xã hội chung tay, góp sức giúp đỡ các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn nhất là các hộ gặp khó khăn về nhà ở, có nơi ăn ở ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo.

Ban Vận động quỹ “Vì người nghèo” các cấp, MTTQ, các tổ chức thành viên, nhất là ở cơ sở luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai minh bạch trong quá trình xét duyệt đảm bảo các tiêu chí, thủ tục xây nhà Đại đoàn kết và trong công tác vận động, quản lý, sử dụng quỹ “Vì người nghèo”. Tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm đến từng khu dân cư, hộ gia đình bằng nhiều hình thức như tuyên truyền trên Đài Truyền thanh, lồng ghép trong các hội nghị của MTTQ, đoàn thể, sinh hoạt cộng đồng ở khu dân cư, họp Ban Công tác Mặt trận hàng tháng...; Chủ động phối hợp thống nhất với ngành Lao động, thương binh và xã hội trong việc điều tra, rà soát lập danh sách hộ nghèo, cận nghèo đảm bảo đúng trình tự theo quy định; hướng dẫn chỉ đạo các Ban Công tác Mặt trận phối hợp tổ chức bình xét ở khu dân cư đảm bảo dân chủ, công khai, khách quan.

Hằng năm, MTTQ các cấp đều có kế hoạch vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” gửi các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh; Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên, các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung các đợt vận động xây dựng quỹ “Vì người nghèo” để nâng cao nhận thức, trách nhiệm, động viên cán bộ và các tầng lớp nhân dân tham gia. Năm 2016-2017, quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã vận động ủng hộ được số tiền gần 15,7 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng mới 327 nhà Đại đoàn kết. Ngoài ra, MTTQ các cấp còn tích cực vận động người thân, bà con làng xóm, dòng tộc hỗ trợ nguyên, vật liệu và ngày công lao động, ước tính trị giá hàng chục tỷ đồng. Kết quả trên đã đem lại niềm vui lớn lao cho những người nghèo, vì đã có được chỗ ở an toàn, ổn định; tạo niềm tin trong nhân dân, làm phong phú, sâu sắc thêm truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc Việt Nam.

Bên cạnh hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết, quỹ “Vì người nghèo” các cấp còn tập trung hỗ trợ vốn nuôi bò sinh sản cho 70 hộ nghèo, người khuyết tật và trẻ em mồ côi với tổng số tiền 520.000.000đ thông qua Hội Người mù và Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ em mồ côi tỉnh Vĩnh Phúc; tổ chức tặng quà cho hộ nghèo nhân Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11); hỗ trợ sinh viên, học sinh nghèo học giỏi.

Nhân dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai kế hoạch vận động, hỗ trợ chăm lo cho người nghèo đến các huyện, thành, thị và các tổ chức thành viên của Mặt trận. Trong đó tập trung tuyên truyền và vận động nhân dân hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp Tết. Chủ động tổ chức vận động các nhà tài trợ, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh vận động, trợ giúp bằng các hình thức phù hợp như vận động ủng hộ bằng tiền, hiện vật thiết yếu trên tinh thần “Tương thân, tương ái”, “nhường cơm, sẻ áo”; phối hợp với chính quyền và các ngành chức năng tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ chăm lo cho người nghèo để mọi người, mọi nhà đều có tết. MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức thành viên trao tặng tổng số 40.480 suất quà với tổng số tiền 17.681.795.000 đồng. Trong đó, Uỷ ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tổ chức thăm hỏi và tặng 2.760 suất quà cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 1,343 tỷ đồng. Uỷ ban MTTQ cấp huyện, xã đã tổ chức vận động, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức thăm hỏi và tặng 4.239 suất quà cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 2,455 tỷ đồng. Tiêu biểu như huyện Vĩnh Tường 1.631 suất với tổng số tiền 1,455 tỷ đồng; huyện Bình Xuyên 1.077 suất với tổng số tiền 318 triệu đồng; các tổ chức thành viên của Mặt trận cũng đã chủ động tổ chức vận động, hỗ trợ các gia đình chính sách, hội viên nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với 34.298 suất quà với tổng số tiền là 13,955 tỷ đồng. Những kết quả này đã góp phần phát huy vai trò chủ động của Mặt trận trong công tác đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian tới, MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục tăng cường phối hợp đổi mới phương pháp tuyên truyền làm thay đổi nhận thức và nâng cao trách nhiệm xã hội của các tổ chức và công dân đối với công tác giảm nghèo. Trong đó tập trung quan tâm tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc vận động, ủng hộ, thu nộp quỹ “Vì người nghèo” các cấp của cán bộ, đảng viên, các cơ quan hưởng lương ngân sách trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền vận động các doanh nghiệp quan tâm tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, hỗ trợ, đóng góp quỹ “Vì người nghèo” cũng như các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo trên địa bàn tỉnh vươn lên thoát nghèo bền vững; Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trách nhiệm triển khai thực hiện và quản lý của chính quyền; phát huy khả năng, sức mạnh của Mặt trận và của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện công tác giảm nghèo ở từng địa phương; Tiếp tục xây dựng kế hoạch và trực tiếp triển khai thực hiện các Chương trình an sinh xã hội; đồng thời lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Tích cực tuyên truyền, vận động, thu hút viện trợ phi chính phủ nước ngoài, các doanh nghiệp và cộng đồng hỗ trợ cho người nghèo, vùng nghèo và địa phương nghèo; Tổ chức sơ, tổng kết, biểu dương khen thưởng đối với tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện chương trình hỗ trợ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Có thể khẳng định, hiệu quả của quỹ “Vì người nghèo”, xây nhà Đại đoàn kết và các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, với những việc làm thiết thực và hiệu quả, giúp người dân có điều kiện thuận lợi trong phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống mới, đồng thời, làm giảm bớt gánh nặng đáng kể đối với ngân sách địa phương trong việc đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm. Khơi dậy tình yêu thương, trách nhiệm vì cuộc sống cộng đồng, góp phần thực hiện được mục tiêu giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở./.

 

 

Tác giả: Vũ Hiệp - Nguồn: Ủy ban MTTQ tỉnh - Số lần được xem: 473

Video

Đại hội MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 Cầu nối ý Đảng lòng dân Đại hội Đại biểu Mặt trận tổ quốc huyện Vĩnh Tường nhiệm kỳ 2019 – 2024 Mặt trận Tổ quốc cấp xã nhìn lại một nhiệm kỳ Công tác Mặt trận một năm nhìn lại
Xem tất cả »


Liên kết website