Khi người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là nữ

Ngày đăng: 23/08/2017  - Lượt xem: 422

Bằng uy tín và sự ảnh hưởng của mình, những người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số là nữ trên địa bàn tỉnh đã gương mẫu thực hiện và tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; cùng với cấp ủy, chính quyền cơ sở giải quyết những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, góp phần quan trọng vào việc xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng đời sống văn hóa vùng dân tộc thiểu số.

Hiện nay, toàn tỉnh có 74 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó, chỉ có 3 nữ người dân tộc Sán Dìu là các bà: Lăng Thị Leo, ở thôn Đồng Bả, xã Hồ Sơn (Tam Đảo); Dương Thị Năm, ở thôn Gốc Duối và bà Lục Thị Nhật, ở thôn An Bình, xã Ngọc Thanh (thị xã Phúc Yên). Tại mỗi thôn, bản, vai trò của nữ người có uy tín được thể hiện ở trên các lĩnh vực của đời sống như tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện và chấp hành pháp luật, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh trật tự trong cộng đồng; trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế; gìn giữ phong tục, tập quán, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc qua việc lưu truyền tiếng nói, làn điệu Soọng cô của người dân tộc Sán Dìu hay trong giao tiếp với mỗi thành viên trong gia đình và cả cộng đồng người dân tộc thiểu số. Nhận thức và trình độ dân trí của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng cao, do đó, đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được xác định không chỉ là những người tuổi cao, chức trọng mà còn phải là người có trình độ nhận thức; hiểu biết về pháp luật và bằng hành động, việc làm cụ thể để làm gương, tích cực vận động, giáo dục con cháu trong gia đình, dòng họ và cộng đồng tham gia.

Là người có tuổi đời cao nhất trong 3 nữ có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, bà Lăng Thị Leo, ở thôn Đồng Bả, xã Hồ Sơn (Tam Đảo) năm nay bước sang tuổi 62 cảm thấy vui và tự hào khi chia sẻ về công việc của mình. Hiện nay, thôn Đồng Bả có 262 hộ dân, trong đó có 120 hộ là đồng bào dân tộc Sán Dìu. Bà Leo tham gia công tác xã hội từ rất sớm, từ công tác Đoàn đến công tác phụ nữ và giữ cương vị Phó Chủ tịch Hội LHPN xã, kiêm Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Đồng Bả. Ở cương vị nào, bà Leo cũng nhiệt tình tham gia các phong trào thi đua do tổ chức hội và địa phương phát động. Năm 2012, bằng uy tín của mình, bà Leo được đồng bào suy tôn, bầu là người có uy tín trong thôn. Với vai trò là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, bà tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân trong thôn thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, gìn giữ an ninh trật tự trên địa bàn. Vào thời điểm năm 2013, do nghe lời của kẻ xấu mà 3 hộ đồng bào dân tộc thiểu số trong thôn đã theo Hội nhóm tà đạo Tâm linh Hồ Chí Minh hay còn gọi là Hoàng Thiên Long - Nguyễn Điền với tư tưởng mê tín dị đoan. Nắm bắt được tình hình, bà Leo cùng chính quyền, tổ chức đoàn thể trong thôn đến từng hộ dân tuyên truyền, giải thích để các hộ dân hiểu về pháp luật tôn giáo, giúp người dân phân biệt rõ tà đạo và chính đạo để họ tự nguyện từ bỏ tà đạo. Nói về vai trò của bà Lăng Thị Leo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu thôn Đồng Bả, ông Trần Văn Sáu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hồ Sơn cho biết: “ Với vai trò người có uy tín, bà Lăng Thị Leo là tấm gương tiêu biểu vận động nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, phát huy phong tục tập quán tốt đẹp, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, nhất là nêu cao cảnh giác, tham gia đấu tranh với các phần tử xấu, góp phần giữ gìn sự bình yên và xây dựng ở thôn, bản vững mạnh”.

Với kinh nghiệm 14 năm làm trưởng thôn và là Phó Bí thư chi bộ, bà Dương Thị Năm ở thôn Gốc Duối, cũng như bà Lục Thị Nhật ở thôn An Bình, xã Ngọc Thanh (thị xã Phúc Yên ) bằng uy tín, sự am hiểu thực tiễn địa phương...trực tiếp tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành những chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và những quy định của địa phương đem lại hiệu quả thiết thực. Trong thôn, các vị luôn giữ vai trò trung tâm đoàn kết trong cộng đồng dân cư, chủ động tham gia giải quyết kịp thời những mâu thuẫn trong nội bộ dân cư, không để xảy ra điểm nóng; cùng các ngành, chính quyền cơ sở tích cực tuyên truyền, giải thích, vận đồng bào nâng cao cảnh giác, kịp thời giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân, không để các phần tử xấu lợi dụng tuyên truyền, kích động, gây rối làm mất trật tự an ninh cơ sở. Vì vậy, tình hình an ninh trật tự của 2 thôn luôn được giữ vững. Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào ngày càng được cải thiện và nâng cao. Hiện nay, thôn Gốc Duối có 107 hộ dân, số hộ là đồng bào dân tộc thiểu số của thôn chiếm trên 90% nhưng trong thôn chỉ còn 4 hộ nghèo. Chi bộ Đảng có 20/23 đảng viên là người dân tộc thiểu số. Đối với thôn An Bình, nhiều năm được công nhận là thôn không có người mắc các tệ nạn xã hội, tỷ lệ hộ nghèo giảm.

Với sự quan tâm về chính sách dân tộc của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã khuyến khích, động viên kịp thời tinh thần, giúp các nữ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục phát huy vai trò “hạt nhân”, trung tâm đoàn kết trong cộng đồng. Các nữ người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh tiếp tục có những đóng góp trong việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ngày một vững mạnh./.

Tác giả: Hoàng Nga - Nguồn: Báo Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 422

Video

Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2) Tuyên truyền phòng chống COVID 19 Chuyên mục Đại đoàn kết tháng 11 2019
Xem tất cả »


Liên kết website