Gặp mặt Đoàn đại biểu Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày đăng: 09/05/2017  - Lượt xem: 751

Ngày 9/5/2017, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức gặp mặt Đoàn đại biểu Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Nguyễn Tuấn Khanh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Hoàng Minh Ái, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các vị là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh năm 2017.

 

 

Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh Trà Hương
 

Hiện toàn tỉnh có 74 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm qua, cùng với việc triển khai đồng bộ các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, tỉnh đã thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ đối với người có uy tín, tạo sự phấn khởi, tin tưởng của người có uy tín vào chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Từ đó, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số phát huy vai trò trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn và phát huy những giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống, tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tăng cường đoàn kết, thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đồng thời, tăng cường mối đoàn kết trong cộng đồng dân cư, giữ vững ổn định chính trị, tuyên truyền, vận động đồng bào áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phát triển sản xuất…

Tại hội nghị, đại diện người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh mong muốn các cấp, các ngành và các tổ chức đoàn thể trong tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả chính sách dân tộc, quan tâm đầu tư về cơ sở hạ tầng, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất; chính sách giáo dục, y tế...cho vùng đồng bào dân tộc, vùng núi khó khăn, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào; đồng thời, hỗ trợ một phần kinh phí cho người uy tín thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, chương trình của địa phương.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh mong muốn người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục phát huy vai trò của mình trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, địa phương. Trong đó, tích cực tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của mặt trận. Người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò trong việc giữ mối liên hệ mật thiết với Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể; tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào dân tộc thiểu số để phản ánh và tham mưu với Đảng, chính quyền, MTTQ giải quyết kịp thời những vướng mắc của nhân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

 
 

Tác giả: Hoàng Nga - Nguồn: Báo Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 751

Video

Chuyên mục Đại đoàn kết tháng 11 2019 Chuyên mục Đại đoàn kết tháng 9 2019 Đại hội MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 Cầu nối ý Đảng lòng dân Đại hội Đại biểu Mặt trận tổ quốc huyện Vĩnh Tường nhiệm kỳ 2019 – 2024
Xem tất cả »


Liên kết website