Những kết quả đạt được từ đổi mới hoạt động của Uỷ ban MTTQ xã Quang Yên

Ngày đăng: 15/02/2017  - Lượt xem: 1005

Quang Yên là xã miền núi nằm phía Tây Bắc của huyện Sông Lô, diện tích tự nhiên 1.780,92ha; dân số 2.223 hộ, 9.464 nhân khẩu có 02 dân tộc chính cùng sinh sống dân tộc Kinh và dân tộc Cao Lan. Trong đó đồng bào dân tộc Cao Lan có 436 hộ với 1.750 nhân khẩu; có 11 hộ với 48 nhân khẩu theo đạo Công giáo; trên 450 nhân khẩu quy y Phật giáo. Dân cư phân bổ không đồng đều trên 17 thôn của xã.

Những năm qua Uỷ ban MTTQ xã Quang Yên đã làm tốt công tác kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền, vận động nhân dân các dân tộc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh. Trong đó chú trọng công tác phát huy vai trò của các vị già làng, Trưởng bản, Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số làm nòng cốt.

Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao vai trò của MTTQ gắn liền với công tác tổ chức cán bộ. Trong nhiệm kỳ vừa qua dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy xã, hướng dẫn của MTTQ huyện Sông Lô, MTTQ xã Quang Yên đã thường xuyên củng cố kiện toàn Uỷ ban và Ban Công tác Mặt trận khu dân cư luôn đảm bảo đủ số lượng, chất lượng. Trước Đại hội nhiệm kỳ 2008-2013, Uỷ ban MTTQ xã có 37 vị Uỷ ban, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ xã có 5 vị. Đại hội nhiệm kỳ 2013-2018 hiệp thương, bầu ra 39 Uỷ viên Uỷ ban và Ban Thường trực có 4 vị. Tháng 6/2016 (sau bầu cử HĐND xã) đồng chí Chủ tịch MTTQ xã được phân công giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy. Được Đảng ủy giới thiệu, Uỷ ban MTTQ xã hiệp thương cử Ông Trần Văn Tâm - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy giữ chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã nhiệm kỳ 2013-2018. Khi có những thay đổi về nhân sự, Uỷ ban MTTQ xã đã kịp thời kiện toàn bổ xung theo đúng quy định Điều lệ MTTQ Việt Nam. Đồng thời, thường xuyên củng cố kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân- Ban GSĐTCCĐ, tổ hòa giải ở cơ sở. Góp phần phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội tham gia giải quyết các mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư.

Thời gian qua MTTQ xã Quang Yên đã khắc phục khó khăn, thực hiện hiệu quả việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, động viên nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; chủ động phối hợp, tham gia cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp hoạt động giữa MTTQ với chính quyền, các tổ chức thành viên. Thường xuyên kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, quan tâm đến việc vận động, tập hợp các cá nhân có uy tín tiêu biểu, được đồng bào tín nhiệm, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của đồng bào các dân tộc, các tôn giáo trong xã để giới thiệu, bầu tham gia vào Uỷ ban MTTQ xã, BCH các tổ chức đoàn thể, tham gia thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn dân cư, góp phần tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, thực hiện tốt quy ước, hương ước của thôn, làng góp phần đẩy nhanh thực hiện thành công xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Điển hình là trong triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, với phương châm: đổi mới - phù hợp - có hiệu quả, căn cứ kế hoạch công tác, Thường trực MTTQ xã tổ chức họp bàn với Ban Công tác Mặt trận thôn rà soát, lựa chọn những phương pháp, cách làm phù hợp với đặc điểm của từng thôn để tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân đạt hiệu quả, gắn thực hiện cuộc vận động với 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, thông qua đó đã huy động nguồn lực từ nhân dân trong thôn vào việc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể theo chương trình xây dựng nông thôn mới đã đề ra như: xây nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân (18/11); công tác giải phóng mặt bằng làm đường giao thông nông thôn ở các thôn: Đá Đen, Đồng Dong, Gò Chùa, Đồng Dạ, Đồng Nùng và thôn Đá Đứng…góp phần thực hiện tốt xây dựng nông thôn mới, đem lại hiệu quả thiết thực cho đời sống nhân dân. Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được được duy trì thường xuyên, sôi nổi, đặc biệt là những lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Cao Lan được phát huy, phong trào thực hiện nếp sống văn minh, toàn dân xây dựng gia đình văn hóa, làng xã văn hóa ngày càng được đẩy mạnh; chế độ, chính sách đối với người có công, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình chính sách và các hoạt động an sinh-xã hội được MTTQ, các ngành ở địa phương quan tâm thực hiện tốt...

Đối với hoạt động giám sát và phản biện xã hội, MTTQ xã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện; đồng thời chủ trì cùng các tổ chức thành viên thống nhất công việc cần giám sát, phản biện, báo cáo xin ý kiến Đảng ủy để có sự lãnh đạo thống nhất, toàn diện. Do vậy, nội dung giám sát, phản biện được Uỷ ban MTTQ xã lựa chọn luôn tập trung vào các lĩnh vực nhân dân quan tâm, như việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; việc giải quyết đơn thư, khiếu nại của công dân; triển khai các công trình phúc lợi do Nhà nước và nhân dân cùng làm như xây dựng Nhà văn hóa thôn, làm đường giao thông liên thôn; xây dựng kênh mương, xây dựng Trạm bơm Đầm Só; công tác đền bù giải phóng mặt bằng và quản lý đất đai; thu, chi các loại quỹ nhân dân đóng góp; chăm sóc và bảo vệ 176,7 ha rừng phòng hộ; các vấn đề liên quan đến sản xuất, vay vốn sản xuất, ô nhiễm môi trường…

Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở MTTQ xã phối hợp đẩy mạnh hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCĐ, tham gia phối hợp với chính quyền, các cơ quan của huyện Sông Lô giải quyết những vấn đề còn tồn tại về đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kịp thời, đúng quy định của pháp luật cho các trường hợp cho, tặng, chuyển nhượng trên địa bàn xã; giám sát việc thực hiện thu hồi, đền bù, giải phóng mặt bằng tuyến đường đi qua thôn Đồng Dong vào mỏ đá thôn Đồng Găng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thông qua hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCĐ đã góp phần thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường đoàn kết ở các thôn dân cư, hạn chế việc khiếu kiện kéo dài vượt cấp, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.

Thời gian tới Uỷ ban MTTQ xã Quang Yên tập tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, thường xuyên kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với mục tiêu không ngừng nâng cao hiệu quả công tác; phát huy vai trò của các vị Uỷ viên Uỷ ban, Ban Công tác Mặt trận  ở các thôn dân cư; tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, sớm đưa xã Quang Yên hoàn thành xây dựng nông thôn mới./.

Tác giả: Tin, ảnh: Nguyễn Mạnh Hà - Nguồn: Uỷ ban MTTQ xã Quang Yên - Số lần được xem: 1005

Video

Chuyên mục Đại đoàn kết tháng 11 2019 Chuyên mục Đại đoàn kết tháng 9 2019 Đại hội MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 Cầu nối ý Đảng lòng dân Đại hội Đại biểu Mặt trận tổ quốc huyện Vĩnh Tường nhiệm kỳ 2019 – 2024
Xem tất cả »


Liên kết website