Câu hỏi

Tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của nhân dân đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018.

28/11/2018

Câu hỏi được gửi về: Ủy ban MTTQ tỉnh

Hỏi bởi: BBT

Cơ quan công tác: Ủy ban MTTQ tỉnh

Email: mttqvinhphuc@gmail.com

Trả lời

Vui lòng điền đầy đủ thông tin phản hồi của bạn

Điền đầy đủ thông tin

Video

Đại hội MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 Cầu nối ý Đảng lòng dân Đại hội Đại biểu Mặt trận tổ quốc huyện Vĩnh Tường nhiệm kỳ 2019 – 2024 Mặt trận Tổ quốc cấp xã nhìn lại một nhiệm kỳ Công tác Mặt trận một năm nhìn lại
Xem tất cả »


Liên kết website