Câu hỏi

Hỏi Ban biên tập

13/03/2018

Xa Thiện Kế, PCT MTTQ xã kiêm Chủ tịch Hội CCB xã, Trưởng ban giám sát đầu tư CĐ, Trưởng ban Thanh tra nhân dân. Tại các Hội nghị mở thầu, Hợp đồng, Nghiệm thu thanh lý Hợp đồng xây dựng cơ bản trên địa bàn xã có mời Chủ tịch MTTQ xã hay không? Hay chỉ mời PCT MTTQ xã kiêm Chủ tịch Hội CCB xã, Trưởng ban giám sát đầu tư CĐ, Trưởng ban Thanh tra nhân dân? Việc mời dự các Hội nghị trên quy định ở văn bản nào?
Câu hỏi được gửi về: BBT

Hỏi bởi: Nguyễn Khắc Đào

Cơ quan công tác: UBND xã Thiện Kế, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Email: daonkhdndvp@gmail.com

Trả lời

1. Hiện nay chưa có văn bản nào quy định về việc phải mời Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) MTTQ xã hoặc Chủ tịch Hội CCB, Trưởng ban thanh tra nhân dân, Trưởng ban giám sát đầu tư của cộng đồng tham dự tại các hội nghị mở thầu, hợp đồng, nghiệm thu thanh lý hợp đồng xây dựng cơ bản trên địa bàn xã. Việc mở thầu, hợp đồng, nghiệm thu thanh lý hợp đồng xây dựng cơ bản được thực hiện theo các quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/ 2013 ; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Các quy định về Hội đồng thẩm định được thực hiện theo Điều 4, Thông tư số 19/2015/TT-BKH&ĐT ngày 27/11/2015  của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.

2. Về quyền, trách nhiệm của Ban Thanh tra nhân dân; Trưởng ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn được thực hiện theo Mục 2, Chương VI, Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010 và Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29 /11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân;

Quyền, trách nhiệm của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng được thực hiện theo quy định tại Điều 83 Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và Chương VII, Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư. 

23/03/2018

Trả lời bởi: Ban Biên tập

Vui lòng điền đầy đủ thông tin phản hồi của bạn

Điền đầy đủ thông tin

Video

Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 Chuyên mục đại đoàn kết tháng 5 2020 Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3)
Xem tất cả »


Liên kết website