MTTQ tỉnh qua các kỳ đại hội

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc qua các kỳ Đại hội
19/08/2016
THEO CÁC TƯ LIỆU LỊCH SỬ CỦA MTTQ VIỆT NAM 2 TỈNH VĨNH PHÚC VÀ VĨNH PHÚ GỒM:
Xem chi tiết »
Đăng từ ngày: đến ngày:

Video

Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 Chuyên mục đại đoàn kết tháng 5 2020 Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2)
Xem tất cả »