MTTQ tỉnh qua các kỳ đại hội

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc qua các kỳ Đại hội
19/08/2016
THEO CÁC TƯ LIỆU LỊCH SỬ CỦA MTTQ VIỆT NAM 2 TỈNH VĨNH PHÚC VÀ VĨNH PHÚ GỒM:
Xem chi tiết »
Đăng từ ngày: đến ngày:

Video

Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2) Tuyên truyền phòng chống COVID 19 Chuyên mục Đại đoàn kết tháng 11 2019 Chuyên mục Đại đoàn kết tháng 9 2019
Xem tất cả »