MTTQ tỉnh qua các kỳ đại hội

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc qua các kỳ Đại hội
19/08/2016
THEO CÁC TƯ LIỆU LỊCH SỬ CỦA MTTQ VIỆT NAM 2 TỈNH VĨNH PHÚC VÀ VĨNH PHÚ GỒM:
Xem chi tiết »
Đăng từ ngày: đến ngày:

Video

Đại hội Đại biểu Mặt trận tổ quốc huyện Vĩnh Tường nhiệm kỳ 2019 – 2024 Mặt trận Tổ quốc cấp xã nhìn lại một nhiệm kỳ Công tác Mặt trận một năm nhìn lại Phóng sự nhiệm kỳ 2013-2018 MTTQ phường Hội Hợp Bài phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp HĐND tỉnh Phóng sự nhiệm kỳ 2013-2018 MTTQ xã Tam Hợp
Xem tất cả »