MTTQ tỉnh qua các kỳ đại hội

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc qua các kỳ Đại hội
19/08/2016
THEO CÁC TƯ LIỆU LỊCH SỬ CỦA MTTQ VIỆT NAM 2 TỈNH VĨNH PHÚC VÀ VĨNH PHÚ GỒM:
Xem chi tiết »
Đăng từ ngày: đến ngày:

Video

Vĩnh Phúc hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Vĩnh Phúc: gặp mặt 90 năm ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân Trailer 90 năm ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam Phóng sự Kết quả thực hiện phong trào toàn dân tham gia cải tạo cống rãnh tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 Chuyên mục Đại Đoàn kết tháng 9 2020
Xem tất cả »