MTTQ tỉnh qua các kỳ đại hội

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc qua các kỳ Đại hội
19/08/2016
THEO CÁC TƯ LIỆU LỊCH SỬ CỦA MTTQ VIỆT NAM 2 TỈNH VĨNH PHÚC VÀ VĨNH PHÚ GỒM:
Xem chi tiết »
Đăng từ ngày: đến ngày:

Video

Đại hội MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 Cầu nối ý Đảng lòng dân Đại hội Đại biểu Mặt trận tổ quốc huyện Vĩnh Tường nhiệm kỳ 2019 – 2024 Mặt trận Tổ quốc cấp xã nhìn lại một nhiệm kỳ Công tác Mặt trận một năm nhìn lại Phóng sự nhiệm kỳ 2013-2018 MTTQ phường Hội Hợp
Xem tất cả »