​​

Ban Tuyên giáo

Họ và tên: Lê Văn Hòa

Chức vụ: UVTT, Trưởng Ban

Đơn vị: Ban Tuyên giáo;

Điện thoại di động: 0984607300

Email: hoalv2@vinhphuc.gov.vn

Họ và tên: Bùi Thị Thu Hà

Chức vụ: Phó Trưởng ban

Đơn vị: Ban Tuyên giáo;

Điện thoại di động: 0983246281

Email: habtt2@vinhphuc.gov.vn

Video

Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2) Tuyên truyền phòng chống COVID 19 Chuyên mục Đại đoàn kết tháng 11 2019
Xem tất cả »