​​

Ban Tuyên giáo

Họ và tên: Lê Văn Hòa

Chức vụ: UVTT, Trưởng Ban

Đơn vị: Ban Tuyên giáo;

Điện thoại di động: 0984607300

Email: hoalv2@vinhphuc.gov.vn

Họ và tên: Bùi Thị Thu Hà

Chức vụ: Phó Trưởng ban

Đơn vị: Ban Tuyên giáo;

Điện thoại di động: 0983246281

Email: habtt2@vinhphuc.gov.vn

Video

Đại hội MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 Cầu nối ý Đảng lòng dân Đại hội Đại biểu Mặt trận tổ quốc huyện Vĩnh Tường nhiệm kỳ 2019 – 2024 Mặt trận Tổ quốc cấp xã nhìn lại một nhiệm kỳ Công tác Mặt trận một năm nhìn lại
Xem tất cả »