​​

Ban Tổ chức - Dân tộc và Tôn giáo

Họ và tên: Bạch Quang Toàn

Chức vụ: UVTT, Trưởng Ban

Đơn vị: Ban Tổ chức - Dân tộc và Tôn giáo;

Điện thoại di động: 0988922997

Email: toanbq@vinhphuc.gov.vn

Nơi làm việc: Ban Tổ chức

Họ và tên: Nguyễn Mạnh Hà

Chức vụ: Phó Trưởng ban

Đơn vị: Ban Tổ chức - Dân tộc và Tôn giáo;

Điện thoại di động: 0988164688

Email: hamn3@vinhphuc.gov.vn

Video

Đại hội MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 Cầu nối ý Đảng lòng dân Đại hội Đại biểu Mặt trận tổ quốc huyện Vĩnh Tường nhiệm kỳ 2019 – 2024 Mặt trận Tổ quốc cấp xã nhìn lại một nhiệm kỳ Công tác Mặt trận một năm nhìn lại
Xem tất cả »