​​

Ban Tổ chức - Dân tộc và Tôn giáo

Họ và tên: Bạch Quang Toàn

Chức vụ: UVTT, Trưởng Ban

Đơn vị: Ban Tổ chức - Dân tộc và Tôn giáo;

Điện thoại di động: 0988922997

Email: toanbq@vinhphuc.gov.vn

Nơi làm việc: Ban Tổ chức

Họ và tên: Nguyễn Mạnh Hà

Chức vụ: Phó Trưởng ban

Đơn vị: Ban Tổ chức - Dân tộc và Tôn giáo;

Điện thoại di động: 0988164688

Email: hamn3@vinhphuc.gov.vn

Video

Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 Chuyên mục đại đoàn kết tháng 5 2020 Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3)
Xem tất cả »