​​

Ban Dân chủ pháp luật

Họ và tên: Lê Minh Tiến

Chức vụ: UVTT, Trưởng Ban

Đơn vị: Ban Dân chủ pháp luật;

Điện thoại di động: 0918568689

Email: tienlm@vinhphuc.gov.vn

Họ và tên: Đỗ Hoài Thu

Chức vụ: Phó Trưởng ban

Đơn vị: Ban Dân chủ pháp luật;

Điện thoại di động: 0978696768

Email: thudh@vinhphuc.gov.vn

Video

Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 Chuyên mục đại đoàn kết tháng 5 2020 Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3)
Xem tất cả »