​​

Ban Dân chủ pháp luật

Họ và tên: Lê Minh Tiến

Chức vụ: UVTT, Trưởng Ban

Đơn vị: Ban Dân chủ pháp luật;

Điện thoại di động: 0918568689

Email: tienlm@vinhphuc.gov.vn

Họ và tên: Đỗ Hoài Thu

Chức vụ: Phó Trưởng ban

Đơn vị: Ban Dân chủ pháp luật;

Điện thoại di động: 0978696768

Email: thudh@vinhphuc.gov.vn

Video

Đại hội MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 Cầu nối ý Đảng lòng dân Đại hội Đại biểu Mặt trận tổ quốc huyện Vĩnh Tường nhiệm kỳ 2019 – 2024 Mặt trận Tổ quốc cấp xã nhìn lại một nhiệm kỳ Công tác Mặt trận một năm nhìn lại
Xem tất cả »