​​

Văn phòng

Họ và tên: Nguyễn Văn Thuần

Chức vụ: UVTT, Chánh văn phòng

Đơn vị: Văn phòng;

Điện thoại di động: 0915253394

Email: thuannv2@vinhphuc.gov.vn

Video

Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 Chuyên mục đại đoàn kết tháng 5 2020 Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3)
Xem tất cả »