​​

Văn phòng

Họ và tên: Nguyễn Văn Thuần

Chức vụ: UVTT, Chánh văn phòng

Đơn vị: Văn phòng;

Điện thoại di động: 0915253394

Email: thuannv2@vinhphuc.gov.vn

Video

Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2) Tuyên truyền phòng chống COVID 19 Chuyên mục Đại đoàn kết tháng 11 2019
Xem tất cả »