​​

Văn phòng

Họ và tên: Nguyễn Văn Thuần

Chức vụ: UVTT, Chánh văn phòng

Đơn vị: Văn phòng;

Điện thoại di động: 0915253394

Email: thuannv2@vinhphuc.gov.vn

Video

Đại hội MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 Cầu nối ý Đảng lòng dân Đại hội Đại biểu Mặt trận tổ quốc huyện Vĩnh Tường nhiệm kỳ 2019 – 2024 Mặt trận Tổ quốc cấp xã nhìn lại một nhiệm kỳ Công tác Mặt trận một năm nhìn lại
Xem tất cả »