​​

Ban Phong trào

Họ và tên: Nguyễn Tiến Dũng

Chức vụ: Trưởng ban

Đơn vị: Ban Phong trào;

Điện thoại di động: 0912373216

Email: dungnt3@vinhphuc.gov.vn

Họ và tên: Bùi Thị Lan Anh

Chức vụ: Phó Trưởng ban

Đơn vị: Ban Phong trào;

Điện thoại di động: 0985636688

Email: anhbtl@vinhphuc.gov.vn

Video

Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 Chuyên mục đại đoàn kết tháng 5 2020 Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3)
Xem tất cả »