Tập trung phát triển kinh tế tập thể

Ngày đăng: 09/11/2018  - Lượt xem: 158

Năm 2018, tỉnh đặt ra mục tiêu thành lập từ 15 - 20 HTX trong 9 lĩnh vực: Nông nghiệp, điện, quỹ tín dụng nhân dân, môi trường, giao thông vận tải, xây dựng, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và kinh doanh tổng hợp; đồng thời, tăng tỷ lệ HTX hoạt động hiệu quả.

Để hoàn thành mục tiêu đó, mới đây. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc; Liên minh HTX tỉnh; UBND các huyện, thành phố triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong những tháng cuối năm: Xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/2018/NQ-CP của Chính phủ, Luật HTX năm 2012, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII về kinh tế hợp tác, hợp tác xã và các nhiệm vụ của Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Chỉ thị số 09; tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về HTX nhằm nâng cao nhận thức, tư duy về KTTT và vai trò, lợi ích của các HTX kiểu mới trong phát triển KT – XH bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ cho HTX theo Đề án Đổi mới và Phát triển KTTT đã được phê duyệt, xây dựng dự toán kinh phí để triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển HTX theo Chương trình hỗ trợ HTX giai đoạn 2015 – 2020 tại Quyết định số 2261/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tập trung xây dựng một số mô hình HTX, liên hiệp HTX thí điểm hiệu quả nhằm thu hút số đông người dân tham gia theo cụm liên kết ngành, tạo chuỗi giá trị bền vững cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực có quy mô lớn, có sức lan tỏa tại các vùng trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển 15.000 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả đến năm 2020.

Tác giả: Thanh Huyền - Nguồn: http://baovinhphuc.com.vn/ - Số lần được xem: 158

Video

Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2) Tuyên truyền phòng chống COVID 19 Chuyên mục Đại đoàn kết tháng 11 2019
Xem tất cả »


 wpThoiTiet

Thời tiết