Xây dựng Đảng - Xây dựng chính quyền

MTTQ tỉnh tham gia góp ý về dự thảo Luật Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
24/03/2017
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và văn bản sô 06/ĐĐQH-VP của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc về việc tổ chức lấy ý kiến xây dựng dự án Luật quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Qua nghiên cứu, Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc tham gia một số ý kiến như sau:
Xem chi tiết »
Tổ dân phố số 5 phường Trưng Trắc đoàn kết phát huy dân chủ, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh
15/02/2017
Tổ dân phố số 5 nằm ở vị trí trung tâm của Phường Trưng Trắc, Thị xã Phúc Yên có diện tích 1,85 ha, hiện có 132 hộ với gần 600 nhân khẩu. Các hộ dân cư chủ yếu sống bằng nghề kinh doanh, dịch vụ, 1/3 số hộ là cán bộ, công chức, viên chức, không có hộ nông nghiệp. Có 70% số hộ khá và giàu, 30% số hộ trung bình, chỉ có 3 hộ nghèo. 100% số hộ có phương tiện nghe nhìn, 98% số hộ có xe máy và điện thoại, 8 hộ có ô tô.
Xem chi tiết »
MTTQ huyện Vĩnh Tường với công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh
15/02/2017
Trong năm qua, Ủy ban MTTQ huyện Vĩnh Tường đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền đạt được những kết quả quan trọng.
Xem chi tiết »
Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, MTTQ các cấp trong tỉnh tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
22/11/2016
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Chương trình hành động của MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2014 - 2019, nhằm nâng cao vai trò của MTTQ các cấp trong tỉnh về việc đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, những năm qua, MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
Xem chi tiết »
MTTQ các cấp huyện Tam Đảo phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội
07/11/2016
Những năm qua, MTTQ các cấp huyện Tam Đảo đã tổ chức thực hiện tốt quy chế phối hợp trong việc giám sát và phản biện xã hội, góp phần quan trọng trong việc xây dựng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên địa bàn.
Xem chi tiết »
Phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc và các tổ chức thành viên trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở
07/11/2016
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, tuyên truyền, động viên Nhân dân phát huy quyền làm chủ, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghiêm chỉnh thi hành các quy định của Hiến pháp và pháp luật.
Xem chi tiết »
Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
13/05/2016
Cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 được diễn ra vào ngày 22/5/2016 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, có ý nghĩa quan trọng, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân năm 2016. Cùng với hệ thống chính trị trong tỉnh, Ủy ban MTTQ các cấp tích cực, chủ động tham gia vào các nội dung, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thành công tốt đẹp.
Xem chi tiết »
Đăng từ ngày: đến ngày:

Video

Đại hội MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 Cầu nối ý Đảng lòng dân Đại hội Đại biểu Mặt trận tổ quốc huyện Vĩnh Tường nhiệm kỳ 2019 – 2024 Mặt trận Tổ quốc cấp xã nhìn lại một nhiệm kỳ Công tác Mặt trận một năm nhìn lại
Xem tất cả »


Liên kết website