Xây dựng Đảng - Xây dựng chính quyền

Thống nhất việc tiếp thu, giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri
04/08/2017
Chiều 3/8, đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Thường trực UBND tỉnh với Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương để thống nhất việc tiếp thu, giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4, thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVI. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Việt Văn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh.
Xem chi tiết »
Ủy ban MTTQ xã Hồ Sơn phát huy vai trò trong hoạt động giám sát, góp ý xây dựng Đảng, Chính quyền
08/06/2017
Để tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Ủy ban MTTQ xã Hồ Sơn đã có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực phát huy vai trò, quyền làm chủ của nhân dân trong công tác giám sát, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền ở địa phương.
Xem chi tiết »
Thanh tra nhân dân góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở
08/06/2017
Thời gian qua, trên địa bàn huyện Tam Dương, các Ban Thanh tra nhân dân ở các xã, thị trấn đã từng bước phát huy được vai trò, nhiệm vụ và quyền hạn, tham gia giám sát việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của công dân như quản lý, sử dụng đất đai; xây dựng các thiết chế văn hóa, công trình phục vụ sản xuất, dân sinh; xây dựng nông thôn mới, các loại quỹ do nhân dân đóng góp…góp phần phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, chống tham ô, lãng phí, thực hiện dân chủ ở cơ sở, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân.
Xem chi tiết »
Một số nội dung chủ yếu và điểm mới của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015
19/05/2017
luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lần đầu tiên được Quốc hội khóa X ban hành vào ngày 26/6/1999, vào giai đoạn đầu của thời kỳ đổi mới đất nước; đến nay đã hơn 15 năm. Từ đó đến nay, nhận thức về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế đã có nhiều thay đổi. Để phù hợp và thống nhất với Hiến pháp năm 2013, quy định rõ hơn về trách nhiệm, quyền hạn, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Luật hóa vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, cơ chế và điều kiện đảm bảo để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoạt động; khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 1999. Ngày 09/6/2015, tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, đã thông qua Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mang số: 75/2015/QH13, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016.
Xem chi tiết »
"Nhóm nòng cốt" tổ dân phố Đồng Qùy II với công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư
12/04/2017
Tổ dân phố Đồng Qùy II, phường Đồng Xuân, thị xã Phúc Yên có 165 hộ với khoảng 750 nhân khẩu, đa số là đồng bào theo đạo Công giáo (100 hộ, chiếm 60%), nguồn thu nhập chính của người dân là từ sản xuất nông nghiệp, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chỉ đạo của chính quyền và sự vào cuộc của MTTQ, các đoàn thể, với tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, cán bộ, nhân dân tổ dân phố luôn chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng và tham gia có kết quả tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương và nâng cao đời sống về mọi mặt của nhân dân.
Xem chi tiết »
MTTQ tỉnh tham gia góp ý về dự thảo Luật Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
24/03/2017
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và văn bản sô 06/ĐĐQH-VP của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc về việc tổ chức lấy ý kiến xây dựng dự án Luật quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Qua nghiên cứu, Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc tham gia một số ý kiến như sau:
Xem chi tiết »
Tổ dân phố số 5 phường Trưng Trắc đoàn kết phát huy dân chủ, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh
15/02/2017
Tổ dân phố số 5 nằm ở vị trí trung tâm của Phường Trưng Trắc, Thị xã Phúc Yên có diện tích 1,85 ha, hiện có 132 hộ với gần 600 nhân khẩu. Các hộ dân cư chủ yếu sống bằng nghề kinh doanh, dịch vụ, 1/3 số hộ là cán bộ, công chức, viên chức, không có hộ nông nghiệp. Có 70% số hộ khá và giàu, 30% số hộ trung bình, chỉ có 3 hộ nghèo. 100% số hộ có phương tiện nghe nhìn, 98% số hộ có xe máy và điện thoại, 8 hộ có ô tô.
Xem chi tiết »
MTTQ huyện Vĩnh Tường với công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh
15/02/2017
Trong năm qua, Ủy ban MTTQ huyện Vĩnh Tường đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền đạt được những kết quả quan trọng.
Xem chi tiết »
Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, MTTQ các cấp trong tỉnh tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
22/11/2016
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Chương trình hành động của MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2014 - 2019, nhằm nâng cao vai trò của MTTQ các cấp trong tỉnh về việc đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, những năm qua, MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
Xem chi tiết »
Đăng từ ngày: đến ngày:

Video

Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2) Tuyên truyền phòng chống COVID 19
Xem tất cả »


Liên kết website