Xây dựng Đảng - Xây dựng chính quyền

Giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại huyện Tam Dương
27/09/2017
Sáng 27/9/2017, Đoàn giám sát số 01 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm Trưởng đoàn đã tổ chức giám sát về việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với UBND thị trấn Hợp Hòa, xã Duy Phiên và UBND huyện Tam Dương. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Thường trực HĐND tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy; Thanh tra tỉnh; Sở Tư pháp tỉnh và lãnh đạo một số tổ chức thành viên MTTQ tỉnh.
Xem chi tiết »
Vĩnh Phúc: Thận trọng, dân chủ, công khai tinh giản biên chế
13/09/2017
Thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, sau gần 1 năm triển khai Đề án 01 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh giai đoạn 2016 - 2021 đã có kết quả bước đầu, quan trọng.
Xem chi tiết »
Thống nhất việc tiếp thu, giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri
04/08/2017
Chiều 3/8, đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Thường trực UBND tỉnh với Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương để thống nhất việc tiếp thu, giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4, thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVI. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Việt Văn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh.
Xem chi tiết »
Ủy ban MTTQ xã Hồ Sơn phát huy vai trò trong hoạt động giám sát, góp ý xây dựng Đảng, Chính quyền
08/06/2017
Để tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Ủy ban MTTQ xã Hồ Sơn đã có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực phát huy vai trò, quyền làm chủ của nhân dân trong công tác giám sát, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền ở địa phương.
Xem chi tiết »
Thanh tra nhân dân góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở
08/06/2017
Thời gian qua, trên địa bàn huyện Tam Dương, các Ban Thanh tra nhân dân ở các xã, thị trấn đã từng bước phát huy được vai trò, nhiệm vụ và quyền hạn, tham gia giám sát việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của công dân như quản lý, sử dụng đất đai; xây dựng các thiết chế văn hóa, công trình phục vụ sản xuất, dân sinh; xây dựng nông thôn mới, các loại quỹ do nhân dân đóng góp…góp phần phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, chống tham ô, lãng phí, thực hiện dân chủ ở cơ sở, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân.
Xem chi tiết »
Một số nội dung chủ yếu và điểm mới của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015
19/05/2017
luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lần đầu tiên được Quốc hội khóa X ban hành vào ngày 26/6/1999, vào giai đoạn đầu của thời kỳ đổi mới đất nước; đến nay đã hơn 15 năm. Từ đó đến nay, nhận thức về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế đã có nhiều thay đổi. Để phù hợp và thống nhất với Hiến pháp năm 2013, quy định rõ hơn về trách nhiệm, quyền hạn, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Luật hóa vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, cơ chế và điều kiện đảm bảo để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoạt động; khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 1999. Ngày 09/6/2015, tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, đã thông qua Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mang số: 75/2015/QH13, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016.
Xem chi tiết »
"Nhóm nòng cốt" tổ dân phố Đồng Qùy II với công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư
12/04/2017
Tổ dân phố Đồng Qùy II, phường Đồng Xuân, thị xã Phúc Yên có 165 hộ với khoảng 750 nhân khẩu, đa số là đồng bào theo đạo Công giáo (100 hộ, chiếm 60%), nguồn thu nhập chính của người dân là từ sản xuất nông nghiệp, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chỉ đạo của chính quyền và sự vào cuộc của MTTQ, các đoàn thể, với tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, cán bộ, nhân dân tổ dân phố luôn chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng và tham gia có kết quả tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương và nâng cao đời sống về mọi mặt của nhân dân.
Xem chi tiết »
MTTQ tỉnh tham gia góp ý về dự thảo Luật Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
24/03/2017
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và văn bản sô 06/ĐĐQH-VP của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc về việc tổ chức lấy ý kiến xây dựng dự án Luật quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Qua nghiên cứu, Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc tham gia một số ý kiến như sau:
Xem chi tiết »
Đăng từ ngày: đến ngày:

Video

Đại hội MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 Cầu nối ý Đảng lòng dân Đại hội Đại biểu Mặt trận tổ quốc huyện Vĩnh Tường nhiệm kỳ 2019 – 2024 Mặt trận Tổ quốc cấp xã nhìn lại một nhiệm kỳ Công tác Mặt trận một năm nhìn lại
Xem tất cả »


Liên kết website