Xây dựng Đảng - Xây dựng chính quyền

Ủy ban MTTQ tỉnh tham gia góp ý Luật Tố cáo (sửa đổi)
03/04/2018
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và văn bản số 19/ĐĐQH-VP ngày 19/3/2018 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc về việc tổ chức lấy ý kiến xây dựng dự án Luật Tố cáo (sửa đổi). Qua nghiên cứu, Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc tham gia một số ý kiến như sau:
Xem chi tiết »
Đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu với nhân dân: Hiệu quả từ cấp xã
08/03/2018
Qua gần 5 năm, việc thực hiện tổ chức đối thoại giữa nhân dân với người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền địa phương được các cấp quan tâm triển khai và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Trong đó Vĩnh Phúc, Hà Nội... tổ chức đối thoại đạt hiệu quả nhất chính là cấp xã.
Xem chi tiết »
Mặt trận Tổ quốc huyện Bình Xuyên nâng cao chât lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội
06/02/2018
Phát huy vai trò trong công tác giám sát, phản biện xã hội, thời gian qua, Ủy ban MTTQ huyện Bình Xuyên đã chủ động chọn lựa những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân cũng như bám sát các nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương để xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình đề ra. Qua đó, ngày càng phát huy tốt quyền làm chủ của người dân, góp phần xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh…
Xem chi tiết »
Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Vĩnh Phúc tích cực tham gia Xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền
06/02/2018
Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận Tổ quốc các cấp, được khẳng định trong các nghị quyết của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước. Năm 2017, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức thành viên, MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục được củng cố, kiện toàn và luôn chú trọng thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, đóng góp tích cực vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh ở địa phương.
Xem chi tiết »
Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội MTTQ các cấp và Ðại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX
09/01/2018
Ngày 4-1-2018, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư thay mặt Ban Bí thư, ký ban hành Chỉ thị số 17-CT/TW về lãnh đạo Ðại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Ðại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Nội dung Chỉ thị nêu:
Xem chi tiết »
Nhìn lại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVI Thiết thực và hiệu quả
14/12/2017
Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nghị quyết, đây là cơ sở pháp lý hết sức quan trọng để các cấp, các ngành triển khai, thực hiện góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương và của cả tỉnh. Có những vấn đề nóng, thu hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo cử tri, như: Vấn đề cải cách thủ tục hành chính; Quản lý khai thác tài nguyên đất; Đảm bảo ATGT; Xây dựng các thiết chế văn hóa… Đặc biệt, để bảo đảm tính khả thi và hiệu quả các quyết sách, HĐND đã có nhiều cải tiến cách thức chuẩn bị và tổ chức kỳ họp.
Xem chi tiết »
Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH T.Ư khóa XII: Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
26/10/2017
Ngày 26-10, Văn phòng Trung ương Đảng công bố Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017). Ủy ban MTTQ tỉnhVĩnh Phúc trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung nghị quyết:
Xem chi tiết »
Vĩnh Phúc nỗ lực hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
09/10/2017
Đồng hành cùng các địa phương trong cả nước, những năm qua, Vĩnh Phúc từng bước chú trọng hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trên cơ sở thực hiện cơ chế, chính sách thúc đẩy các thành phần kinh tế phát triển, đồng bộ các yếu tố thị trường và các loại thị trường đồng thời gắn kết tăng trưởng kinh tế với bảo đảm phát triển bền vững. Nhờ thực hiện tốt những nhiệm vụ chiến lược này tạo động lực để kinh tế - xã hội của tỉnh có những đột phá quan trọng, phát triển nhanh và bền vững.
Xem chi tiết »
Đăng từ ngày: đến ngày:

Video

Đại hội MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 Cầu nối ý Đảng lòng dân Đại hội Đại biểu Mặt trận tổ quốc huyện Vĩnh Tường nhiệm kỳ 2019 – 2024 Mặt trận Tổ quốc cấp xã nhìn lại một nhiệm kỳ Công tác Mặt trận một năm nhìn lại
Xem tất cả »


Liên kết website