Xây dựng Đảng - Xây dựng chính quyền

Tạo nền tảng vững chắc để bứt phá về đích
30/10/2018
Với các giải pháp đồng bộ và quyết tâm chính trị cao, trong nửa chặng đường thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh- quốc phòng, công tác xây dựng Đảng trên địa bàn tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Kết quả này sẽ là tiền đề quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.
Xem chi tiết »
Thực hiện quy chế dân chủ - cách làm ở huyện Tam Đảo
25/10/2018
Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, Huyện ủy, UBND huyện Tam Đảo đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền cơ sở triển khai các giải pháp gắn thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) cơ sở với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.
Xem chi tiết »
Tăng cường đối thoại, giải quyết bức xúc từ cơ sở
12/10/2018
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, cần tăng cường sự phối hợp của cơ quan nhà nước từ Trung ương đến địa phương để tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo; tổ chức đối thoại với người dân, giải quyết thấu tình đạt lý từ cơ sở, cũng như giám sát các kết luận sau thanh tra phải được làm tới nơi tới chốn đảm bảo chất lượng.
Xem chi tiết »
Hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa VII)
10/10/2018
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương, tại Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ” (gọi tắt là Nghị quyết T.Ư 4).
Xem chi tiết »
Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng bộ huyện Sông Lô trong sạch, vững mạnh
09/10/2018
Sông Lô là huyện miền núi, có tổng diện tích đất tự nhiên là 15.031,77ha với tổng dân số 98.316 người. Toàn huyện có 17 đơn vị hành chính (16 xã và 1 thị trấn), với gần 6 nghìn đảng viên sinh hoạt tại 46 chi, Đảng bộ trực thuộc. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, cùng sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong huyện, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tiếp tục có những chuyển biến tích cực; đời sống nhân dân đ­ược cải thiện; an ninh chính trị ổn định; trật tự an toàn xã hội đư­ợc giữ vững; công tác kiểm tra, giám sát luôn được cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong Đảng bộ huyện coi trọng và quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, qua đó, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ cấp ủy, cơ quan, đơn vị, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Xem chi tiết »
Đảng bộ xã Đồng Tĩnh chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
28/09/2018
Xác định sinh hoạt chi bộ có nội dung và chất lượng tốt sẽ góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, những năm qua, Đảng bộ xã Đồng Tĩnh (Tam Dương) đã chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ góp phần xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.
Xem chi tiết »
Chuyển biến về chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Yên Lạc
27/09/2018
Những năm qua, Đảng bộ huyện Yên Lạc luôn chú trọng triển khai các giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là các chi bộ trực thuộc cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Xem chi tiết »
MTTQ huyện Vĩnh Tường phát huy vai trò dân chủ tham gia giám sát và phản biện xã hội
10/09/2018
Thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị về quy chế giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Vĩnh Tường đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội. Qua đó, góp phần nâng cao vị thế của MTTQ trong việc thực hiện chức năng đại diện cho lợi ích, nguyện vọng của nhân dân.
Xem chi tiết »
Phát huy vai trò của MTTQ trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
27/06/2018
Người dân được bàn, quyết định dân chủ, được thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống và lợi ích hàng ngày của nhân dân tại cơ sở, từ đó, chính quyền tổ chức thực hiện theo ý kiến của đa số nhân dân, có sự giám sát, kiểm tra của nhân dân… Đó là mục tiêu mà MTTQ hướng tới trong quá trình thực hiện dân chủ cơ sở theo quy định của pháp luật.
Xem chi tiết »
Kết quả thực hiện công tác giám sát trên địa bàn huyện Yên Lạc
31/05/2018
Những năm qua, MTTQ các cấp huyện Yên Lạc luôn thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Qua đó, đã góp ý, kiến nghị cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác điều hành, quản lý Nhà nước và việc chấp hành pháp luật ở địa phương.
Xem chi tiết »
Đăng từ ngày: đến ngày:

Video

Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 Chuyên mục đại đoàn kết tháng 5 2020 Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3)
Xem tất cả »


Liên kết website