Tăng cường vai trò giám sát của MTTQ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng: 09/09/2020  - Lượt xem: 88

Trước tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh COVID-19, ngay từ những ngày đầu tháng 2/2020, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ động, tích cực phối hợp với UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, ngành y tế và các tổ chức thành viên hướng dẫn, chỉ đạo Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan chức năng có liên quan tham mưu với cấp ủy Đảng tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, thực hiện nghiêm túc lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid – 19 tỉnh; văn bản hướng dẫn của các ngành, địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid- 19. Coi công tác phòng, chống dịch Covid- 19 là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có biện pháp xử lý nhanh chóng, hiệu quả đúng tinh thần “chống dịch như chống giặc”, mỗi người dân là một chiến sỹ, mỗi gia đình, thôn, phố là một pháo đài chống dịch...

Ủy ban MTTQ các cấp đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương, thông qua hệ thống loa truyền thanh ở khu dân cư, thông qua các buổi họp dân, sinh hoạt đoàn thể ở khu dân cư... đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh đến từng địa bàn khu dân cư, từng đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân để mọi người dân đều nhận rõ tính chất nguy hiểm, các tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh; thông tin kịp thời, chính xác tình hình dịch bệnh, nhất là chuyển tải các biện pháp vệ sinh phòng bệnh để nhân dân tích cực và chủ động thực hiện phòng, chống dịch. Phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ và nâng cao ý thức tự dự phòng của người dân trong bảo vệ, nâng cao sức khỏe của mình và cộng đồng, giúp Nhân dân hiểu rõ, không lơ là, chủ quan, thực hiện nghiêm các quy định và các biện pháp, giải pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành Y tế và các cơ quan chức năng như: Phun thuốc khử trùng, sát khuẩn, đeo khẩu trang; hạn chế hội họp, tổ chức tập trung đông người, kiểm soát các trường hợp đến giao dịch, làm việc tại địa phương để xác định biện pháp phòng ngừa dịch bệnh.

Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên thường xuyên theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong nhân dân, tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương theo dõi, đôn đốc, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các hoạt động phòng chống dịch bệnh; phát hiện và báo cáo kịp thời các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh trên địa bàn với cơ sở y tế gần nhất hoặc qua đường dây nóng của ngành Y tế để phối hợp xử lý kịp thời. Đồng thời vận động các doanh nghiệp chung tay với cộng đồng về việc không nâng giá bán khẩu trang và hỗ trợ khẩu trang cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tăng cường việc giám sát, phát hiện các cơ sở sản xuất kinh doanh thuốc tăng giá bán so với quy định… phát hiện, phản ánh kịp thời những trường hợp thực hiện không nghiêm túc sự chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; về các tổ chức, cá nhân nếu có hành động đầu cơ, trục lợi từ dịch bệnh Covid-19 cho ban chỉ đạo các cấp và các cơ quan chức năng để xử lý… thông qua đó đã nâng cao ý thức tự giác, tinh thần cảnh giác, chủ động khai báo y tế toàn dân và thực hiện tự cách ly sau khi từ các vùng dịch về hoặc có tiếp xúc với các đối tượng nghi nhiễm bệnh Covid-19... góp phần quan trọng vào thành công chiến thắng đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Hướng dẫn số 27/HD-MTTW-BTT ngày 28/4/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (gọi tắt là các chính sách hỗ trợ), Đảng đoàn Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ động, kịp thời tham mưu Thường trực Tỉnh ủy ra chủ trương lãnh đạo công tác giám sát của MTTQ đối với việc thực hiện các chính sách hỗ trợ (Thông báo số 2102-TB/TU ngày 07/5/2020); ban hành Kế hoạch giám sát số 38/KH-MTTQ-BTT ngày 29/4/2020; văn bản số 375/MTTQ-BTT ngày 11/5/2020 đề nghị Thường trực các huyện, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo và UBND các huyện, thành phố phối hợp để MTTQ giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ. Đồng thời tổ chức 10 hội nghị triển khai kế hoạch giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ tới các tổ chức thành viên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố và 136 Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, phường, thị trấn.

Ngày 11/5/2020 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh ban hành văn bản số 377/MTTQ-BTT, thành lập 09 Đoàn kiểm tra công tác giám sát của MTTQ các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn đối với việc thực hiện các chính sách hỗ trợ. Đến hết ngày 12/5/2020, toàn tỉnh đã chi trả xong cho 93.614 người thuộc các đối tượng: Người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo với tổng số tiền 111.270.250.000 đồng, trong các nhóm đối tượng trên có 03 đối tượng Bảo trợ xã hội là người cao tuổi trên 80 tuổi,01 đối tượng là người khuyết tật, 02 đối tượng là Người có công (hưởng trợ cấp CĐHH) tự nguyện không nhận hỗ trợ. Qua kiểm tra, giám sát cho thấy, Ủy ban MTTQ các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch, báo cáo Thường trực cấp ủy, thống nhất, phối hợp chặt chẽ với chính quyền với UBND và các phòng, ban liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ đảm bảo đúng quy định. Ủy ban MTTQ các xã, phường, thị trấn đã thành lập tổ rà soát, giám sát tại các khu dân cư do Trưởng Ban Công tác Mặt trận làm tổ trưởng, phối hợp cùng với Chi bộ, Trưởng thôn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, rà soát, lập hồ sơ đề nghị và giám sát quá trình chi trả chế độ đến người dân. Việc chi trả kịp thời, đầy đủ các chế độ chính sách giúp các đối tượng nhanh chóng ổn định đời sống, khắc phục khó khăn, ổn định đời sống, sản xuất và kinh doanh. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, ở hầu hết các đơn vị vẫn còn gặp một số khó khăn, đó là do thời gian triển khai thực hiện trong kế hoạch của UBND tỉnh gấp, chi trả cho các nhóm đối tượng với số lượng lớn, việc rà soát, sàng lọc để tránh trùng lặp các đối tượng bằng phương pháp thủ công nên còn chậm.

Đối với các đối tượng là người lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, lao động không có giao kết hợp đồng lao động, mất việc làm, hộ kinh doanh cá thể có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh, Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp với UBND cùng cấp triển khai thực hiện quy trình các bước rà soát, hoàn thiện hồ sơ, trình tự thủ tục. Tính đến ngày 31/7/2020, toàn tỉnh đã chi hỗ trợ xong cho 188 người lao động (trong đó: 03 người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, 185 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm) với tổng số tiền hỗ trợ là 188.000.000 đồng. Tuy nhiên, theo phản ánh nhiều xã, phường, thị trấn còn gặp khó khăn trong việc xác định ngành nghề, đối tượng hưởng chính sách như: lao động tự do ở các ngành, nghề khác nhau; việc xác định giảm sâu thu nhập dưới mức chuẩn cận nghèo; hộ sản xuất nông nghiệp, phi nông nghiệp. Rất nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ không có đăng ký kinh doanh, không có mã số thuế; nhiều người dân lao động ở các lĩnh vực mà Chính phủ chưa quy định hỗ trợ như: thợ xây, thợ mộc, lái xe taxi, giáo viên hợp đồng tại các trường tư thục... đề nghị UBND tỉnh kiến nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề xuất Chính phủ bổ sung chính sách hỗ trợ cho các đối tượng này.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, trên thế giới và trong nước với số ca mắc COVID-19 tăng nhanh, khó xác định được nguồn gốc lây nhiễm; chủng vi rút mới có độc lực cao, khả năng lây nhiễm nhanh… thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh, trong thời gian tới Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về yêu cầu kích hoạt lại các hoạt động liên quan đến công tác phòng, chống dịch; khuyến cáo người dân hạn chế tập trung đông người, đeo khẩu trang, đề cao cảnh giác và tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch như đang có dịch. Tiếp tục rà soát, quản lý, thực hiện cách ly các trường hợp đi đến các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao; lập danh sách quản lý, cách ly và giám sát y tế chặt chẽ đối với những trường hợp đi về từ vùng có dịch tối thiểu 14 ngày; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, địa phương trong công tác phòng, chống, kiểm soát chặt chẽ các đối tượng nhập cảnh trái phép trên địa bàn tỉnh./.

Tác giả: Lê Minh Tiến - Nguồn: Ủy ban MTTQ tỉnh - Số lần được xem: 88

Tin bài cùng chuyên mục

Video

Phóng sự Kết quả thực hiện phong trào toàn dân tham gia cải tạo cống rãnh tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 Chuyên mục Đại Đoàn kết tháng 9 2020 Huyện Sông Lô phát động phong trào Sáng xanh sạch đẹp Phong trào sáng xanh sạch đẹp CM đại đoàn kết tháng 7 2020
Xem tất cả »


Liên kết website