Chú trọng việc sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận

Ngày đăng: 24/08/2020  - Lượt xem: 180

Nhằm tăng cường hiệu quả tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền và các tổ chức thành viên, MTTQ các cấp huyện Sông Lô thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả với phương châm “gần cơ sở, hướng về cơ sở”, trong đó, việc sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác mặt trận luôn được coi là nhiệm vụ quan trọng.
Cán bộ Ủy ban MTTQ huyện Sông Lô thường xuyên trao đổi nghiệp vụ,
nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn.

 

 

Thường trực Ủy ban MTTQ huyện chủ động tham mưu BTV Huyện ủy về công tác cán bộ, nhất là trong việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ chuyên trách MTTQ các cấp. Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế ở từng đơn vị, địa phương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện báo cáo với BTV Huyện ủy và phối hợp với Đảng ủy các xã, thị trấn tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ mặt trận, từ đó, đề xuất xây dựng, tổ chức biên chế bộ máy cơ quan MTTQ các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ chuyên trách MTTQ các cấp, BCH Đảng bộ huyện và Đảng ủy các xã, thị trấn chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo mặt trận và các đoàn thể; sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ hoạt động chuyên trách của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; bố trí, phân công cán bộ có trình độ, năng lực, uy tín đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo chủ chốt của mặt trận; tạo điều kiện để MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước...

Hằng năm, Thường trực Ủy ban MTTQ huyện xây dựng kế hoạch phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho 100% cán bộ mặt trận cấp xã, thị trấn và Ban công tác mặt trận ở các khu dân cư; cử cán bộ mặt trận cấp huyện tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác mặt trận do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ được giao...

Hiện nay, Ủy ban MTTQ huyện có 54 ủy viên; trong đó, có 28/54 ủy viên có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên; 39/54 ủy viên có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên; 26/54 ủy viên tham gia cấp ủy các cấp.

17/17 Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã, thị trấn có trình độ đạt chuẩn; 15/17 đồng chí tham gia cấp ủy, trong đó, có 2/15 đồng chí là Ủy viên BTV Đảng ủy xã, thị trấn; có hơn 95% Trưởng ban công tác mặt trận thôn dân cư, TDP là Ủy viên BCH chi bộ; trong đó, hơn 65% Trưởng ban công tác Mặt trận đồng thời là Bí thư chi bộ...

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện có 5 đồng chí, 100% đều có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên; đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện là Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy...

Với đội ngũ cán bộ mặt trận từ huyện đến cơ sở được kiện toàn theo hướng chuẩn hóa, trẻ hóa, chất lượng ngày càng được nâng lên, MTTQ các cấp huyện Sông Lô không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động; phát huy tốt chức năng là cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân; khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. MTTQ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục, hòa giải; đề xuất, kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền kịp thời giải quyết các vấn đề mâu thuẫn phát sinh ngay từ cơ sở.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Nhân Đạo Nguyễn Thị Minh chia sẻ: "Công tác kiện toàn, sắp xếp đội ngũ cán bộ chuyên trách của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở xã thời gian qua luôn đảm bảo theo đúng các quy định của Đảng và Nhà nước; phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được triển khai hiệu quả, thiết thực... MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội của xã chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân để tham mưu Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo, giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của nhân dân, qua đó góp phần đảm bảo ANCT, TTATXH, đẩy mạnh phát triển KT- XH trên địa bàn".

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Sông Lô Trần Văn Tuyên cho biết: "Thời gian tới, nhằm tiếp tục củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp trên địa bàn huyện có đủ năng lực, trình độ, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Ủy ban MTTQ huyện tăng cường phối hợp các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở nâng cao vị trí, vai trò của MTTQ trong hệ thống chính trị ở địa phương; từ đó, chủ động quan tâm, tạo điều kiện để MTTQ phát huy vai trò, trách nhiệm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Thường trực Ủy ban MTTQ huyện sẽ tiếp tục tham mưu, đề xuất các giải pháp với Ban Thường vụ Huyện ủy trong việc nâng cao hiệu quả công tác tổ chức bộ máy của Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn. Chú trọng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác mặt trận có phẩm chất đạo đức tốt, có kinh nghiệm, tâm huyết và phương pháp hiệu quả trong công tác vận động quần chúng nhân dân...".

Tin bài cùng chuyên mục

Video

Phóng sự Kết quả thực hiện phong trào toàn dân tham gia cải tạo cống rãnh tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 Chuyên mục Đại Đoàn kết tháng 9 2020 Huyện Sông Lô phát động phong trào Sáng xanh sạch đẹp Phong trào sáng xanh sạch đẹp CM đại đoàn kết tháng 7 2020
Xem tất cả »


Liên kết website