MTTQ thành phố Phúc Yên tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền vững mạnh

Ngày đăng: 19/02/2020  - Lượt xem: 1244

Thời gian qua, MTTQ thành phố Phúc Yên đã nỗ lực thực hiện nhiều nội dung công tác, tổ chức nhiều hoạt động góp phần đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, tạo được niềm tin và là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, chính quyền.

 

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nhằm tuyên truyền, giáo dục và động viên nhân dân chấp hành nghiêm Hiến pháp và pháp luật, Ủy ban MTTQ thành phố Phúc Yên và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới hoạt động theo hướng thiết thực, cụ thể, hiệu quả, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tới đoàn viên, hội viên và nhân dân.Trong năm 2019, MTTQ và các tổ chức đoàn thể thành phố đã tổ chức 13 hội nghị tập huấn và tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho 1.971 đoàn viên, hội viên và nhân dân. Đồng thời, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế. Tiêu biểu như: thực hiện tốt Nghị quyết 01-NQ/TU ngày 13/01/2016 của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2016- 2020; tham gia phong trào “Ngày chủ nhật xanh”, phong trào xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư trên địa bàn. 

MTTQ các cấp đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; vận động đoàn viên, hội viên xây dựng các công trình phúc lợi; tổ chức lấy ý kiến nhân dân tham gia góp ý, bàn bạc và quyết định những vấn đề về phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; củng cố, kiện toàn và phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với việc thực hiện chương trình phát triển kinh tế, các dự án đầu tư xây dựng; tham gia giải quyết những mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng dân cư. Năm 2019, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng đã tổ chức giám sát 73 cuộc, đã phản ánh các ý kiến, kiến nghị với cơ quan thẩm quyền xem xét giải quyết. MTTQ các xã, phường đã phát huy vị trị, vai trò của mình trong việc triển khai, hướng dẫn hoạt động của tổ hòa giải ở cơ sở; đã tham gia giải quyết 83 vụ, việc mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng dân cư, với tỷ lệ hòa giải thành đạt 61,2% đã góp phần giữ vững đoàn kết, ổn định trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở cơ sở.

Với vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, Ủy ban MTTQ đã duy trì phối hợp với HĐND, UBND thành phố và UBND các xã, phường tổ chức 25 cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp với trên 2.000 lượt cử tri tham dự; phối hợp với cấp ủy tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với các tầng lớp nhân dân để lắng nghe và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Sau các hội nghị, đã tổng hợp đầy đủ, trung thực các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân báo cáo đến cấp ủy, chính quyền xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Ủy ban MTTQ các cấp thành phố tiếp tục duy trì và thực hiện tốt công tác tiếp công dân, chủ động nắm bắt tình hình nhân dân ở địa phương để kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Thực hiện các Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, ngay từ đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố đã xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Cụ thể, trong năm, Ủy ban MTTQ thành phố tổ chức giám sát 2 nội dung; các đoàn thể chính trị- xã hội giám sát 5 nội dung, tập trung vào một số lĩnh vực như: việc thực hiện luật hòa giải ở cơ sở; thực hiện Nghị quyết 01- NQ/TU của BCH Đảng bộ thành phố về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn; việc đảm bảo chế độ chính sách cho Cựu chiến binh… Ngoài ra, Ủy ban MTTQ thành phố đã phối hợp với các ban của Hội đồng nhân dân thực hiện giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; giám sát về tình hình thuê đất của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố; phối hợp với Viện kiểm sát thành phố kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố… Qua giám sát, đã chỉ ra những ưu điểm, tồn tại, hạn chế và kiến nghị giải pháp khắc phục, từ đó, từng bước góp phần hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo niềm tin đối với nhân dân.

Có thể khẳng định những việc làm và kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ thành phố Phúc Yên đã phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, góp phần đưa các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, từng bước nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước của chính quyền các cấp, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân./.

 

Tin bài cùng chuyên mục

Video

Phóng sự Kết quả thực hiện phong trào toàn dân tham gia cải tạo cống rãnh tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 Chuyên mục Đại Đoàn kết tháng 9 2020 Huyện Sông Lô phát động phong trào Sáng xanh sạch đẹp Phong trào sáng xanh sạch đẹp CM đại đoàn kết tháng 7 2020
Xem tất cả »


Liên kết website