Một số ý kiến góp ý Dự thảo Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi)

Ngày đăng: 11/04/2019  - Lượt xem: 183

I. Những vấn đề chung

So với Luật Thi hành án hình sự năm 2010, Dự thảo Luật sửa đổi có nhiều điểm mới sửa đổi, bổ sung theo hướng bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ với Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, qua đó nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc thực hiện nghiêm minh bản án, quyết định của Tòa án, tính thống nhất của chính sách hình sự; kết hợp trừng trị và giáo dục cải tạo người phạm tội, góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đề cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện trong việc xử lý người phạm tội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ lợi ích của tổ chức, cá nhân theo tinh thần Hiến pháp năm 2013. Dự thảo Luật đã sửa đổi, bổ sung khá toàn diện các quy định về phạm vi điều chỉnh, nguyên tắc, trình tự, thủ tục thi hành bản án, quyết định của Toà án về các hình phạt; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức và người có thẩm quyền trong thi hành hình phạt; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến thi hành hình phạt… Bên cạnh đó, Dự thảo Luật còn bổ sung các quy định về tha tù trước thời hạn có điều kiện và thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

II. Một số ý kiến cụ thể

1. Về giám sát việc thi hành án hình sự

Tại Điều 6 dự thảo Luật đã quy định các cơ quan, đơn vị từ Trung ương đến địa phương thực hiện giám sát việc thi hành án hình sự, tuy nhiên cần quy định cụ thể, rõ trách nhiệm hơn nữa của MTTQ và các chủ thể giám sát để tránh chồng chéo việc thực hiện các kết luận giám sát. Đồng thời bổ sung trách nhiệm của MTTQ trong việc vận động, phát huy vai trò giám sát của Nhân dân trong hoạt động thi hành án hình sự.

2. Về tổ chức cho phạm nhân lao động ngoài trại giam

Thời gian qua, các trại giam đã liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp, cá nhân để tổ chức lao động cho phạm nhân. Theo báo cáo của Bộ Công an trong tổng số gần 7.000 phạm nhân ra ngoài lao động chỉ có 01 phạm nhân bỏ trốn. Tại Khoản 3, Điều 33 của dự thảo Luật quy “Trại giam có thể phối hợp với doanh nghiệp, cá nhân hoặc tổ chức để tổ chức cho phạm nhân lao động…” theo một số nguyên tắc nhất định.

Mặc dù Dự thảo Luật đã bổ sung một số quy định, trách nhiệm của trại giam trong bảo đảm về an ninh, trật tự và giám sát việc tổ chức cho phạm nhân lao động ngoài trại giam; việc phối hợp; các điều kiện cần thiết để tổ chức lao động ngoài trại giam. Tuy nhiên việc quy định thời gian phạm nhân đi lao động ngoài trại giam cần được tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng, đồng thời, cần quy định cụ thể, chặt chẽ cách thức tổ chức, xem xét về địa điểm, khoảng cách địa lý, trách nhiệm, tránh bị lạm dụng, cũng như các hệ luỵ khác xảy ra.

Bên cạnh đó, có thực trạng khó khăn, tồn tại trong công tác thi hành án phạt tù tại các cơ sở giam giữ hiện nay là tình trạng  phạm nhân vi phạm kỷ luật, mang vật cấm vào trại giam, đánh nhau và trốn khỏi nơi giam giữ. Do đó vấn đề đặt ra, khi tổ chức cho phạm nhân lao động ngoài trại giam thì việc bảo đảm an ninh trật tự, phòng ngừa phạm nhân mang điện thoại, vật cấm, thậm chí cả ma tuý sẽ rất phức tạp. Trong khi ngay cả việc trang bị các phương tiện kỹ thuật cho các các trại giam hiện còn khó khăn, chưa đáp ứng yêu cầu thì không thể bố trí đủ kinh phí để trang bị phương tiện kỹ thuật kiểm soát đối với cơ sở sản xuất ngoài trại giam. Hơn nữa các trại giam phải bố trí thêm cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ canh gác, bảo vệ, giữ gìn trật tự; điều này sẽ làm tăng biên chế cảnh sát trại giam, trái với việc cải cách tinh gọn bộ máy ngành công an đang thực hiện hiện nay.

Đề nghị nghiên cứu, bổ sung quy định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý, giáo dục phạm nhân và địa phương, đơn vị nơi tổ chức cho phạm nhân lao động, để đảm bảo sự đồng bộ, chặt chẽ trong công tác giam giữ phạm nhân.

3. Đối với các chế độ ăn, ở, sinh hoạt của phạm nhân (Mục 2 chương III)

Đề nghị sửa đổi quy định về chế độ ăn của phạm nhân (Điều 48) theo hướng quy định cụ thể về chất lượng khẩu phần ăn. Quy định về chế độ ăn đối với phạm nhân nữ có thai tại khoản 1 Điều 51 của dự thảo Luật: “…được giảm thời gian lao động, được hưởng chế độ ăn, uống bảo đảm sức khỏe” là chưa cụ thể, đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định “được giảm thời gian lao động tối thiểu 2 tiếng mỗi ngày; chế độ ăn tăng thêm tối thiểu 20% tiêu chuẩn định lượng chung mỗi ngày” thể hiện tính nhân văn đối với đối tượng đặc biệt này.

4. Về thi hành án treo

Dự thảo Luật đã sửa đổi, bổ sung quy định về kiểm điểm và xử lý người được hưởng án treo vi phạm quyết định thi hành án treo (Điều 91, 93), điều này góp phần khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong việc thi hành án treo trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, dự thảo Luật chưa quy định về việc xử lý, giải quyết trường hợp người đang chấp hành án treo vắng mặt nhưng không báo cáo theo quy định tại Điều 92 (có thể coi là bỏ trốn), điều này có thể dẫn đến khó khăn cho các cơ quan, đơn vị được giao giám sát, giáo dục người được hưởng án treo khi có tình huống đó xảy ra. Do đó, đề nghị cân nhắc bổ sung quy định về việc giải quyết trường hợp người đang chấp hành án treo “vi phạm quy định về vắng mặt tại nơi cư trú” cụ thể như sau:

Trường hợp người đang chấp hành án treo vi phạm quy định về vắng mặt tại nơi cư trú tại Điều 92, thì Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan lập biên bản về việc vắng mặt và báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu. Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành hình sự cấp quân khu thông báo bằng văn bản cho Tòa án đã ra quyết định thi hành án, Viện kiểm sát cùng cấp và cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh biết, cơ quan thi hành hình sự cấp khu vực biết. Sau 01 tháng kể từ khi thông báo mà người chấp hành án treo vẫn tiếp tục vắng mặt, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành hình sự cấp quân khu hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh ra quyết định truy nã và tổ chức truy bắt người đang được hưởng án treo về địa phương để thi hành án”. 

5. Về thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ

Cũng tương tự như thi hành án treo, đối với thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ, dự thảo Luật đã sửa đổi, bổ sung quy định về việc xử lý người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ vi phạm nghĩa vụ (Điều 105), nhưng chưa quy định về việc giải quyết trường hợp người đang chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ vắng mặt tại nơi cư trú nhưng không thực hiện đầy đủ quy định tại Điều 100 (không xin phép UBND cấp xã, đơn vị quân đội - có thể coi là bỏ trốn). Do đó, cân nhắc bổ sung quy định về vấn đề này trong Dự thảo Luật để đảm bảo tính khả thi trong quá trình thực hiện khi Luật được thông qua.

6. Về hồ sơ dự thảo                 

Theo dự thảo Luật, có rất nhiều Điều, Khoản giao cho Chính phủ (khoản 6 Điều 33, khoản 4 Điều 35, khoản 5 Điều 43, khoản 4 Điều 45, khoản 4 Điều 75, khoản 4 Điều 162, khoản 3 Điều 165, khoản 7 Điều 166…) và các Bộ, ngành tương đương (khoản 4 Điều 11, khoản 4 Điều 24, khoản 5 Điều 36, Khoản 4 Điều 68…) ban hành hướng dẫn chi tiết thực hiện, nhưng chưa có dự thảo văn bản hướng dẫn những nội dung điều, khoản này theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đề nghị các cơ quan được giao chủ trì xây dựng dự thảo Luật cần chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo chất lượng Hồ sơ dự án luật theo đúng quy định.

Tác giả: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh - Nguồn: Ủy ban MTTQ tỉnh - Số lần được xem: 183

Video

Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2) Tuyên truyền phòng chống COVID 19
Xem tất cả »


Liên kết website