Công bố chỉ số về hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2018

Ngày đăng: 04/04/2019  - Lượt xem: 250

Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) được Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ cộng đồng thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức khảo sát lấy ý kiến ngẫu nhiên của người dân 63 tỉnh, thành phố trong cả nước về 8 chỉ số lĩnh vực nội dung, 28 chỉ số nội dung thành phần, hơn 120 chỉ tiêu cụ thể và hơn 550 câu hỏi về nhiều lĩnh vực liên quan đến hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật của bộ máy chính quyền các cấp.

Trong 8 chỉ số nội dung có 6 chỉ số gốc (là những chỉ số nội dung được xây dựng dựa trên các chỉ tiêu không đổi từ năm 2011 đến nay) gồm ‘Tham gia của người dân ở cấp cơ sở’, ‘Công khai, minh bạch trong việc ra quyết định’, ‘Trách nhiệm giải trình với người dân’, ‘Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công’, ‘Thủ tục hành chính công’ và ‘Cung ứng dịch vụ công’, và hai chỉ số mới gồm ‘Quản trị điện tử’ và ‘Quản trị môi trường’.

Năm 2018, kết quả tổng hợp chỉ số PAPI tỉnh Vĩnh Phúc đạt 45,07 điểm, thuộc nhóm các địa phương có số điểm cao nhất cả nước, tăng 9,18 điểm và có nhiều chỉ số thành phần tăng vượt bậc so với năm 2017.

Đối với 2 chỉ số nội dung mới gồm: chỉ số về ‘Quản trị môi trường’ đánh giá hai vấn đề môi trường tác động trực tiếp tới sức khỏe con người: chất lượng không khí và chất lượng nguồn nước sinh hoạt, qua đó giúp chính quyền cấp tỉnh xác định những “điểm nóng” về môi trường và tìm các giải pháp xử lý kịp thời các điểm nóng đó. Chỉ số nội dung về ‘Quản trị điện tử’ cho biết đánh giá của người dân về mức độ sẵn có và sử dụng dịch vụ công trực tuyến do chính quyền cung cấp, đây là dữ liệu cơ sở ban đầu giúp các cấp chính quyền xem xét điều kiện khả thi cho việc phát triển chính phủ điện tử tại địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền chủ động tương tác với người dân qua nền tảng Internet trong cả ba khâu xây dựng, thực thi và giám sát thực thi chính sách.

Kết quả Chỉ số tổng hợp PAPI 2018 cho thấy chính quyền các cấp ở địa phương cần xem xét phản ánh của người dân qua từng nội dung cụ thể, đồng thời cần đề ra các giải pháp trong công tác điều hành, quản lý Nhà nước, cung ứng dịch vụ công tại địa phương để người dân hài lòng hơn với hiệu quả quản trị và hành chính công ở những lĩnh vực nội dung PAPI đo lường. Thông qua các chỉ số cho thấy, người dân yêu cầu có cơ hội tham gia vào quá trình ra quyết định ở địa phương, đồng thời mong muốn người dân cũng trông đợi các cấp chính quyền tăng cường công khai, minh bạch; tiếp tục chống tham nhũng trong khu vực công; tập trung quản lý môi trường; đồng thời triển khai mạnh mẽ quản trị điện tử để người dân có thể tương tác trực tuyến với chính quyền khi cần thông tin chính sách hoặc sử dụng dịch vụ công điện tử, nhất là số người sử dụng Internet đang gia tăng nhanh chóng.

Tác giả: Lê Minh Tiến - Nguồn: Ủy ban MTTQ tỉnh - Số lần được xem: 250

Video

Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2) Tuyên truyền phòng chống COVID 19
Xem tất cả »


Liên kết website