Đạo Trù phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng: 20/12/2018  - Lượt xem: 202

Những năm gần đây, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đạo Trù (Tam Đảo)không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực huy động mọi nguồn lực, quyết tâm hoàn thành mục tiêu chương trình xây dựng NTM. Đến nay, 19/19 tiêu chí đạt chuẩn đã cơ bản được xã hoàn thành. Đây chính là cơ sở quan trọng để Đạo Trù được công nhận xã NTM.
Hệ thống đường GTNT xã Đạo Trù (Tam Đảo) được xây dựng đạt chuẩn NTM, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế. Ảnh: Trường Khanh

 

 

Ngay từ những ngày đầu triển khai chương trình xây dựng NTM, Đảng ủy, UBND xã xác định: Xây dựng NTM là một chương trình lớn, trong đó, vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền cần phải được phát huy cao độ, đồng thời, phải huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và hơn hết là sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Thực hiện tốt phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm, phát huy sức mạnh toàn dân”, trước khi triển khai các chương trình, dự án phục vụ xây dựng NTM, UBND xã chỉ đạo các thôn tổ chức họp dân để nêu cao tính dân chủ, đồng thuận, nhất trí của người dân.

Trong quá trình thực hiện, Đảng ủy, UBND xã tổ chức nhiều cuộc họp giao ban với Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, trưởng, phó đoàn thể các thôn để nắm tình hình, rút kinh nghiệm, không để xảy ra thắc mắc trong nhân dân. Các thành viên trong BCĐ xây dựng NTM trực tiếp xuống cơ sở cùng họp với dân để giải quyết những vấn đề khó khăn, đồng thời, huy động sự tham gia tích cực của người dân... Các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước được thông tin thường xuyên, đầy đủ đến người dân với tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Thành công của chương trình xây dựng NTM trên địa bàn xã Đạo Trù được thể hiện rõ trong việc phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền trong tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế; góp công, góp của cùng tham gia thực hiện các tiêu chí NTM... Từ năm 2011 đến nay, xã đã huy động được trên 125 tỷ đồng xây dựng các công trình NTM; trong đó, người dân tự nguyện đóng góp trên 1,6 tỷ đồng tiền mặt; trên 4.000 ngày công lao động và hiến 62.500m2 đất để làm đường GTNT, GTNĐ, nhà văn hóa...

Đến nay, xã đã nâng cấp, mở rộng và bê tông hóa 100% các tuyến đường trục xã, liên xã; đường trục thôn và đường ngõ xóm; xây dựng Trung tâm Văn hóa thể thao của xã và nhà văn hóa của 13/13 thôn đạt chuẩn NTM; đầu tư xây dựng đạt chuẩn Quốc gia các trường học; xây dựng chợ trung tâm xã đạt chuẩn NTM đáp ứng nhu cầu giao thương, kinh doanh, buôn bán của người dân...

Trên địa bàn xã có trên 90% số hộ dân có nhà ở đạt chuẩn của Bộ Xây dựng, không còn nhà tạm, nhà dột nát. Xã có trên 93% lao động trong độ tuổi có việc làm; trong đó, gần 90% lao động có việc làm thường xuyên. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 ước đạt 30,95 triệu đồng, tăng 4,4 triệu đồng so với năm 2017; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 8,3%; trên 87% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 10/13 thôn đạt thôn văn hóa...

Theo đồng chí Trần Quốc Quang, Bí thư Chi bộ thôn Đạo Trù Hạ: Để lãnh đạo xây dựng NTM thực sự có hiệu quả, cấp ủy chi bộ luôn coi trọng phát huy vai trò, tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau” đã được thực hiện tốt ở tất cả các nội dung từ công tác tuyên truyền, vận động người dân đến việc tình nguyện hiến đất, góp công, góp của tham gia xây dựng NTM. Chính sự năng động, tận tình, tâm huyết của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu chi bộ, chính quyền, các chi hội, đoàn thể đã khơi dậy, tạo sự gắn kết trong quá trình xây dựng NTM. Với cách làm này, mọi quyết sách của chi bộ, Ban phát triển xây dựng NTM của thôn đều được bà con đồng tình, hưởng ứng và tích cực tham gia...

Đồng chí Chu Quang Đức, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đạo Trù cho biết: Để duy trì, giữ vững và phát triển các tiêu chí xây dựng NTM, thời gian tới, Đảng bộ và chính quyền xã tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố QP-AN, đảm bảo giữ vững ANCT-TTATXH. Đổi mới và xây dựng các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả trên cơ sở khuyến khích phát triển các mô hình sản xuất - chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, áp dụng tiến bộ KHKT phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chính quyền từ xã đến thôn trong việc đầu tư xây dựng, nâng cấp các tiêu chí NTM...

Tác giả: Ngô Tuấn Anh - Nguồn: http://baovinhphuc.com.vn - Số lần được xem: 202

Video

Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2) Tuyên truyền phòng chống COVID 19
Xem tất cả »


Liên kết website