Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ các cấp

Ngày đăng: 16/11/2018  - Lượt xem: 396

Những năm qua, MTTQ các cấp cùng các tổ chức chính trị - xã hội đã triển khai hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp phần thực hiện đúng các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, các chương trình kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; kịp thời phát hiện những sai sót, khuyết điểm và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách cho phù hợp; phát huy quyền làm chủ của nhân dân để xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh.
MTTQ xã Định Trung (Vĩnh Yên) giám sát quá trình thi công nhà văn hóa thôn Nọi, nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình. Ảnh Trà Hương

 

 

Thực hiện Quyết định số 217 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ động phối hợp với các Ban xây dựng Đảng tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản hướng dẫn. Cùng với đó, Ban Thường trực Ủy Ban MTTQ tỉnh đã ký kết nhiều chương trình phối hợp giám sát với Ban Nội chính Tỉnh ủy, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh…

Nhằm phát huy hiệu quả nội dung, chương trình giám sát, phản biện xã hội, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thường xuyên tuyên truyền, tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác giám sát, phản biện xã hội đến các đoàn viên, hội viên, cán bộ cơ sở. MTTQ các cấp chủ trì gần 920 cuộc giám sát, phối hợp tham gia hơn 700 cuộc giám sát về thực hiện chính sách, pháp luật ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Cùng với hoạt động giám sát trực tiếp, MTTQ các cấp đã giám sát thông qua Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng gần 3.500 cuộc... Các tổ chức chính trị - xã hội cũng đã thành lập đoàn, tổ chức hàng nghìn cuộc giám sát bằng nhiều hình thức. Riêng 10 tháng năm 2018, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã chủ trì hơn 40 cuộc giám sát: Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 22 của HĐND tỉnh quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp và một số chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, thôn, tổ dân phố ở tất cả các huyện, thành phố; giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên tại các huyện, thành phố. Bên cạnh đó, các cấp MTTQ phối hợp với HĐND, Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh và các ngành liên quan tổ chức hơn 300 cuộc giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đã phát huy vai trò trong hoạt động phản biện xã hội. Qua đó, phát hiện những nội dung còn thiếu, chưa đúng, chưa phù hợp trong các văn bản dự thảo của các cơ quan Đảng, Nhà nước; kiến nghị những nội dung thiết thực, góp phần bảo đảm tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội và tính hiệu quả trong việc hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

MTTQ tỉnh đã chủ trì tổ chức 6 hội nghị phản biện xã hội và tham gia góp ý, phản biện vào 110 dự thảo văn bản. Các nội dung phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã thu hút sự quan tâm và phối hợp tham gia của nhiều tổ chức, cơ quan liên quan. Qua hoạt động phản biện xã hội,đã tổng hợp được nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ lãnh đạo, quản lý trên các lĩnh vực và được các cơ quan soạn thảo đồng tình, tiếp thu, góp phần nâng cao hiệu quả trong việc ban hành các cơ chế, chính sách đảm bảo khả thi, phù hợp thực tiễn của địa phương.

Trong quá trình triển khai hoạt động giám sát, phản biện xã hội, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội vẫn còn bộc lộ những hạn chế: Một số cơ sở chưa phát huy được vai trò chủ động giám sát của nhân dân; công tác phối hợp giữa MTTQ với chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tổ chức các cuộc giám sát ở một số nơi chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ. Hoạt động phản biện xã hội chủ yếu vẫn là góp ý kiến, kiến nghị về chủ trương, chính sách, chưa đưa ra được nhiều ý kiến ở mức độ chuyên sâu... Điều đó đòi hỏi, MTTQ các cấp phải tiếp tục đổi mới việc tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu dân cử; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tập hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để phản ánh với cấp ủy, chính quyền; theo dõi, giám sát và đôn đốc các cơ quan giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng, giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay tại cơ sở để tạo niềm tin cho nhân dân.

Việc thực hiện giám sát và phản biện xã hội phải gắn với việc phát huy quyền làm chủ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, nhất là những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà đông đảo người dân quan tâm. Có như vậy, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc mới được phát huy, từ đó, người dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tác giả: Hoàng Nga - Nguồn: http://baovinhphuc.com.vn - Số lần được xem: 396

Video

Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2) Tuyên truyền phòng chống COVID 19
Xem tất cả »


Liên kết website