Hơn 550 công chức, viên chức và lao động hợp đồng nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 31 của HĐND tỉnh

Ngày đăng: 15/11/2018  - Lượt xem: 213

Đó là kết quả tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được sau 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 31 của HĐND tỉnh về hỗ trợ công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng.

Triển khai thực hiện Nghị quyết 31, từ tháng 11/2017 đến tháng 11/2018, toàn tỉnh đã có 37 cơ quan, đơn vị đề nghị giải quyết chính sách hỗ trợ thôi việc theo nguyện vọng cho 552 công chức, viên chức, lao động hợp đồng.  Trong đó, 50% thuộc sự nghiệp giáo dục và đào tạo; số còn lại là công chức cấp xã, huyện, tỉnh, công chức khối Đảng, đoàn thể và viên chức các đơn vị sự nghiệp khác. Đến nay, UBND tỉnh đã cấp kinh phí 99,5 tỉ đồng để giải quyết đầy đủ các chế độ, đảm bảo đúng đối tượng, thời gian theo quy định.

Công tác tuyên truyền về Nghị quyết 31 nhanh chóng được triển khai đến các cơ quan,
đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể

Theo đánh giá UBND tỉnh, việc thực hiện Nghị quyết 31 đã và đang được các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức triển khai có hiệu quả, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của tỉnh, góp phần không nhỏ trong việc thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế của tỉnh. Đặc biệt, số lượng công chức thôi việc ở một số nhóm đã đạt và vượt chỉ tiêu đề ra như: Khối Đảng, đoàn thể là 63 người  trong khi mục tiêu đề ra là 50 người; công chức cấp xã thôi việc là 74 người, mục tiêu đề ra 30 người.

Tuy nhiên, qua rà soát, 6 tháng đầu năm 2019, dự kiến toàn tỉnh sẽ có thêm khoảng 110 người thôi việc theo diện này. Đối chiếu Báo cáo đánh giá tác động khi xây dựng Nghị quyết 31 sẽ chỉ đạt khoảng 51% số người dự kiến thôi việc. Đáng nói, qua thực tiễn triển khai Nghị quyết đã bộc lộ khó khăn, vướng mắc như: Còn một số cán bộ có nguyện vọng thôi việc, nhất là đội ngũ cán bộ cấp xã không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị quyết số 31 nên chưa thể giải quyết; cơ cấu người thôi việc tự nguyện chủ yếu vẫn tập trung vào đội ngũ giáo viên tiểu học, mầm non…

Để đạt mục tiêu toàn tỉnh có 1.182 người tự nguyện thôi việc, tương đương với kết quả đánh giá tác động khi xây dựng Nghị quyết số 31, UBND tỉnh đang trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, bổ sung thêm đối tượng hỗ trợ thôi việc theo nguyện vọng là: “Cán bộ trong biên chế các cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ cấp tỉnh đến cấp xã của tỉnh Vĩnh Phúc”. Đồng thời, cho phép kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết 31 đến ngày 30/6/2021.

Tác giả: Bich Phuong - Nguồn: http://vinhphuc.gov.vn/ - Số lần được xem: 213

Video

Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 Chuyên mục đại đoàn kết tháng 5 2020 Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3)
Xem tất cả »


Liên kết website