Tạo nền tảng vững chắc để bứt phá về đích

Ngày đăng: 30/10/2018  - Lượt xem: 102

Với các giải pháp đồng bộ và quyết tâm chính trị cao, trong nửa chặng đường thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh- quốc phòng, công tác xây dựng Đảng trên địa bàn tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Kết quả này sẽ là tiền đề quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

Bước chuyển mạnh mẽ trong công tác cán bộ

Được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt cả nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, hơn 2 năm qua, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã triển khai nhiều cách làm sáng tạo, thể hiện quyết tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở. Trong đó, phải kể đến Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021. Với nhiều giải pháp mang tính đột phá, Đề án đã đặt ra mục tiêu sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế bao quát phạm vi rất rộng, từ các cơ quan đảng, đoàn thể, các cơ quan nhà nước đến các hội đặc thù, từ cấp tỉnh đến thôn, xóm, tổ dân phố. Đây được xem như kim chỉ nam quan trọng giúp các cấp, ngành trong tỉnh có được định hướng rõ ràng trong việc lựa chọn đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả theo Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy
đã và đang các sở, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện

Qua 2 năm quyết liệt triển khai thực hiện, đến nay, toàn tỉnh có 99/111 nhiệm vụ hoàn thành mục tiêu Đề án 01 đề ra, trong đó nhiều nhiệm vụ vượt chỉ tiêu khá cao. Cụ thể, đến hết năm 2017, 100% các cơ quan hành chính cấp tỉnh và 100% cơ quan chuyên môn cấp huyện đã được UBND tỉnh và UBND cấp huyện quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định. Toàn tỉnh đã giảm 37 phòng chuyên môn thuộc 17 sở, ngành, 10 phòng cấp huyện; giảm 87 đơn vị sự nghiệp. Thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế, giai đoạn 2015 - 2018, toàn tỉnh đã cắt giảm, tinh giản biên chế, giải quyết thôi việc theo nguyện vọng gần 1.500 người; giảm hơn 10.704 người hoạt động không chuyên trách theo Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh. Để từng bước nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công việc được giao, 2 năm qua, toàn tỉnh đã đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ cho hơn 7.000 lượt người.

Theo đánh giá của các ngành chức năng, việc sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị đã từng bước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; các cơ quan, bộ phận chuyên môn sau khi được sáp nhập nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, phát huy được vai trò tham mưu, giúp cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp bách của địa phương. Và chính sự đổi mới trong công tác cán bộ đã và đang là yếu tố quan trọng hàng đầu, quyết định cho việc lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương.

Những kết quả khả quan

Theo báo cáo của UBND tỉnh, dự kiến đến hết năm 2018, Vĩnh Phúc sẽ có 20/23 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra, trong đó, một số chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đến năm 2020. Kết quả này có được là nhờ ngay từ đầu nhiệm kỳ, UBND tỉnh đã chủ động chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tùy theo tình hình thực tiễn để có những cách làm riêng nhằm thực hiện hiệu quả các khâu đột phá chiến lược, nhất là tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ về giao thông; thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực về quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng, tài nguyên và môi trường, giải phóng mặt bằng...

Với nỗ lực ấy, Vĩnh Phúc đã từng bước khẳng định rõ vai trò, vị trí là địa bàn động lực, cùng với Hà Nội và Bắc Ninh tạo thành một trong 3 đô thị lõi của vùng Thủ đô. Nổi bật là trong thời gian này, tỉnh ta tiếp tục ghi nhiều dấu ấn quan trọng trong lĩnh vực kinh tế, với nhịp độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016-2018 đạt 7,81%, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra; tổng sản phẩm trong tỉnh ước hết năm 2018 đạt 92.700 tỷ đồng, gấp 1,27 lần so với năm 2015; GRDP ước đạt trên 84,9 triệu đồng/người, tăng 22,65 so với năm 2015 và cao hơn mức bình quân chung của cả nước; tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt trên 88.670 tỷ đồng.

Một trong những điểm nhấn quan trọng trong nửa nhiệm kỳ là tỉnh tiếp tục xác định công nghiệp chính là nền tảng của nền kinh tế và là động lực quan trọng để thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, từ đó, ban hành nhiều Nghị quyết với các cơ chế, chính sách mới nhằm hỗ trợ, khuyến khích, tạo điều kiện thu hút nhà đầu tư vào tỉnh. Trong giai đoạn 2016 – 2018, toàn tỉnh đã thu hút được 120 dự án FDI với số vốn đầu tư 1,277 tỷ USD và 140 dự án DDI với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 33.300 tỷ đồng. Đặc biệt, 2 năm gần đây, cùng với việc thành lập mới Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc với quy mô 213 ha, vốn đầu tư đăng ký hơn 70 triệu USD, tỉnh đã kêu gọi nhiều nhà đầu tư quan tâm phát triển hạ tầng khu công nghiệp như: Tập đoàn Huyndai Hàn Quốc đề nghị đầu tư khu công nghiệp Sông Lô II với diện tích 170,7ha; Tập đoàn Foxconn Đài Loan đề nghị đầu tư khu công nghiệp Bình Xuyên II – giai đoạn 2 với diện tích 58,8 ha; Tổng công ty Hòa Bình Minh đề nghị đầu tư khu công nghiệp Thái Hòa – Liễn Sơn với diện tích 149 ha…

Cũng trong giai đoạn này, tỉnh đã tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông các khu, cụm công nghiệp với tổng nguồn vốn đầu tư hơn 1.980 tỷ đồng. Nhờ đó, nhiều công trình động lực đã và đang được đầu tư xây dựng và đẩy nhanh tiến độ, đưa vào sử dụng phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh như: Cầu Phú Hậu và đường giao thông kết nối nút Văn Quán qua cầu Phú Hậu đến Quốc lộ 2A; đường Văn Quán đi Sông Lô; đường Hợp Thịnh – Đạo Tú; đường vào Khu công nghiệp Tam Dương II…

Nhiều công trình giao thông quanh khu vực khu, cụm công nghiệp đã và đang
được đầu tư xây dựng để thu hút nhà đầu tư đến với tỉnh

 

Cùng với đó, lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, phúc lợi xã hội và đời sống của người dân tiếp tục được cải thiện. Quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; các hoạt động đối ngoại được tăng cường theo hướng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. 

Nỗ lực đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra

Bước vào thực hiện nhiệm vụ nửa cuối nhiệm kỳ, bên cạnh những thuận lợi, cơ hội mở ra, Vĩnh Phúc cũng chịu tác động từ bối cảnh quốc tế, khu vực, trong nước và những khó khăn nội tại ảnh hưởng trực tiếp đến thực hiện mục tiêu, các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Đến thời điểm này, gần như chắc chắn có 3 chỉ tiêu: 100% trường đạt chuẩn quốc gia trước năm 2020; tỷ lệ dân cư đô thị đến năm 2020 đạt trên 45% và chỉ tiêu tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2017 không thể đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra. Bên cạnh đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế có xu hướng chậm lại; thu ngân sách gặp nhiều khó khăn dẫn tới khả năng hụt thu cao. Trong khi tỉnh vẫn chưa thu hút được các dự án đầu tư có tác động lớn đến tăng trưởng kinh tế, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án; công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị còn để xảy ra sai phạm; tốc độ đô thị hóa trên địa bàn chậm; tình trạng ô nhiễm môi trường, ô nhiễm thực phẩm có chiều hướng gia tăng…

Tại cuộc họp BCH Đảng bộ tỉnh được tổ chức vào cuối tháng 9 vừa qua, bàn về kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đã nhấn mạnh: Thời gian còn lại để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 không nhiều trong khi chủ trương của tỉnh sẽ không điều chỉnh các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Vì vậy, toàn Đảng bộ và các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục đoàn kết, thống nhất trong hành động, nỗ lực chạy đua với thời gian với quyết tâm cao nhất để hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra.

“Trọng tâm là cần nâng cao chất lượng tăng trưởng; chú trọng cải thiện nâng cao thu nhập của người dân tương xứng với tổng thu nhập GRDP của tỉnh. Tập trung cơ cấu lại nguồn thu ngân sách, đa dạng hóa nguồn thu, tăng cường quản lý thuế; nâng cao vai trò trung tâm, động lực của khu vực kinh tế tư nhân; thúc đẩy phát triển nông nghiệp, khuyến khích đổi mới, sáng tạo, gắn với liên kết giữa người nông dân với nhà phân phối. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp phụ trợ; quan tâm phát triển đô thị; tạo đột phá trong công tác giải phóng mặt bằng; tăng cường quản lý tài nguyên, nhất là đất đai. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên” - đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Tin rằng, với những nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt mức cao nhất theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra, sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, cùng với công tác tham mưu “đúng và trúng” của các ngành, cộng với sự đồng thuận hưởng ứng của nhân dân, trong nửa cuối nhiệm kỳ, Vĩnh Phúc sẽ đạt được những thành quả quan trọng, bứt phá trên nhiều lĩnh vực.

Tác giả: Bạch Nga - Nguồn: https://vinhphuc.gov.vn/ - Số lần được xem: 102

Video

Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2) Tuyên truyền phòng chống COVID 19 Chuyên mục Đại đoàn kết tháng 11 2019
Xem tất cả »


Liên kết website