Đảng bộ xã Đồng Tĩnh chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Ngày đăng: 28/09/2018  - Lượt xem: 174

Xác định sinh hoạt chi bộ có nội dung và chất lượng tốt sẽ góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, những năm qua, Đảng bộ xã Đồng Tĩnh (Tam Dương) đã chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ góp phần xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Hiện nay, Đảng bộ xã Đồng Tĩnh có hơn 500 đảng viên, sinh hoạt tại 21 chi bộ, trong đó, có 14 chi bộ nông thôn, 5 chi bộ trường học, 1 chi bộ quân sự và 1 chi bộ y tế. Thực hiện Điều lệ Đảng về chế độ sinh hoạt định kỳ, Đảng bộ xã Đồng Tĩnh đã duy trì tốt chế độ sinh hoạt chi bộ trong toàn Đảng bộ vào các ngày mùng 5 hoặc mùng 6 hàng tháng.

Nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy xã phân công các đồng chí cấp ủy viên phụ trách và trực tiếp xuống dự sinh hoạt tại các chi bộ. Việc sinh hoạt định kỳ tại các chi bộ được triển khai theo đúng Hướng dẫn số 09, nay là Hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Trung ương “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.

Nội dung sinh hoạt từng bước được đổi mới và phong phú hơn, do đó, đã khuyến khích đảng viên tham gia thảo luận, phát biểu ý kiến. Mỗi đảng viên đều nhận thấy sinh hoạt Đảng chính là diễn đàn dân chủ trong việc tìm ra giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị; chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và phương hướng sửa chữa, khắc phục của cán bộ, đảng viên và của chi bộ. Trong sinh hoạt, các chi bộ của xã Đồng Tĩnh quan tâm đến việc định hướng tư tưởng đối với đảng viên; giải quyết hoặc phản ánh với cấp có thẩm quyền về tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị của đảng viên…

Đồng chí Nguyễn Văn Biền, Bí thư Chi bộ thôn Tiên Phong cho biết: Hiện nay, chi bộ có 19 đảng viên, trong đó, có 1 đảng viên được miễn sinh hoạt Đảng do tình trạng sức khỏe. Việc sinh hoạt chi bộ được duy trì vào ngày mùng 6 hàng tháng. Chi bộ có 2 đảng viên đang làm việc tại các nhà máy trên địa bàn tỉnh, nhưng tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ vẫn luôn đảm bảo hơn 80% quân số. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trước mỗi kỳ sinh hoạt, Ban chi ủy họp, thống nhất nội dung sinh hoạt. Quá trình sinh hoạt được thực hiện nghiêm theo hướng dẫn của Trung ương, đồng thời, căn cứ vào tình hình thực tế của chi bộ để triển khai cho phù hợp. Nội dung chủ yếu được đề cập, đưa ra bàn bạc, thảo luận là nhiệm vụ phát triển sản xuất, chăn nuôi…

Với mục tiêu của toàn Đảng bộ là đưa Đồng Tĩnh về đích nông thôn mới vào năm 2019, hàng tháng, Chi bộ thôn Tiên Phong đưa vào nghị quyết nội dung xây dựng nông thôn mới nhằm vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân đóng góp xây dựng nhà văn hóa, làm đường giao thông, cũng như thực hiện tốt các tiêu chí về vệ sinh môi trường, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập… Thực hiện nghị quyết của chi bộ, nhân dân trong thôn đã thống nhất đóng góp ngày công và 135 nghìn đồng/khẩu để xây dựng nhà văn hóa.

Đến nay, nhà văn hóa thôn Tiên Phong cơ bản đã hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu hội họp, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ của người dân. Tuy nhiên, công tác tạo nguồn để phát triển Đảng trong chi bộ hiện nay gặp rất nhiều khó khăn, bởi đa số thanh niên của thôn đi làm xa, số lao động ở địa phương lại không thiết tha vào Đảng mặc dù đã được tuyên truyền, vận động...

Từ thực tế các cuộc sinh hoạt chi bộ trong toàn Đảng bộ, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Trần Ngọc Dung cho rằng: Bên cạnh những kết quả đạt được, chất lượng sinh hoạt chi bộ vẫn bộc lộ không ít khó khăn: Một số chi bộ có nội dung sinh hoạt còn đơn điệu, chưa toàn diện theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy; nhiều chi bộ trong sinh hoạt vẫn chủ yếu là quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên, liệt kê những công việc đã làm trong tháng trước hoặc chỉ triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới mà chưa quan tâm đến kiểm điểm vai trò lãnh đạo của chi bộ, chi ủy, công tác tư tưởng, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Việc tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề chưa nhiều, nội dung sinh hoạt chưa sâu, chất lượng các ý kiến đóng góp chưa cao. Công tác tự phê bình và phê bình không được tiến hành thường xuyên, vẫn còn tình trạng nể nang…

Để các buổi sinh hoạt chi bộ chất lượng, thiết thực, ngay từ đầu nhiệm kỳ, BCH Đảng bộ xã Đồng Tĩnh đã tập trung chỉ đạo các chi bộ nghiêm túc duy trì chế độ sinh hoạt theo đúng Điều lệ Đảng, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Đề án số 04 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng chi bộ trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2017-2020.

Theo đó, các chi bộ phát huy vai trò của chi ủy, nhất là vai trò của Bí thư chi bộ trong việc chuẩn bị, thống nhất nội dung sinh hoạt để nội dung sinh hoạt chi bộ phong phú, hấp dẫn, nhằm khuyến khích các đảng viên tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến. Việc sinh hoạt chuyên đề cần sát thực, đúng thời điểm và phù hợp với trình độ nhận thức của đảng viên.

Trong sinh hoạt Đảng, các chi bộ cần đưa vào nội dung thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); quán triệt về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác tự phê bình và phê bình. Mỗi đồng chí cấp ủy viên được phân công phụ trách các chi bộ phải trực tiếp xuống dự sinh hoạt với chi bộ để kịp thời phản ánh, báo cáo với cấp ủy cấp trên những tâm tư, kiến nghị, đề xuất của đảng viên; chủ động giúp chi bộ khắc phục những hạn chế nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Tác giả: Hoàng Nga - Nguồn: http://baovinhphuc.com.vn - Số lần được xem: 174

Video

Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 Chuyên mục đại đoàn kết tháng 5 2020 Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3)
Xem tất cả »


Liên kết website