MTTQ huyện Vĩnh Tường phát huy vai trò dân chủ tham gia giám sát và phản biện xã hội

Ngày đăng: 10/09/2018  - Lượt xem: 580

Thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị về quy chế giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Vĩnh Tường đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội. Qua đó, góp phần nâng cao vị thế của MTTQ trong việc thực hiện chức năng đại diện cho lợi ích, nguyện vọng của nhân dân.
Xác định hoạt động giám sát, phản biện xã hội là nhiệm vụ quan trọng của MTTQ, hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Vĩnh Tường xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện công tác giám sát của mặt trận; hướng dẫn cơ sở những nội dung cụ thể về mặt trận tham gia xây dựng chính quyền.

Những năm qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng chương trình giám sát trình cấp ủy phê duyệt, trên cơ sở đó ban hành kế hoạch giám sát. Theo đó, MTTQ huyện thực hiện 25 cuộc giám sát với các nội dung: Giám sát việc quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo”; Quỹ “Cứu trợ”; triển khai tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; giám sát việc tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ...

Trong quá trình thực hiện hoạt động giám sát, Ủy ban MTTQ huyện đã phát huy tốt vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội tham gia đoàn giám sát đánh giá đúng mức những ưu điểm, kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, từ đó kiến nghị để các cơ quan, đơn vị kịp thời giải quyết, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh đó, MTTQ huyện phối hợp với Thường trực HĐND, các ban HĐND tiến hành giám sát, khảo sát về các nội dung: Hoạt động cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách; việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ dạy nghề, giải quyết việc làm; phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện giám sát về công tác quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án phạt tù cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, án quản chế tại xã, thị trấn thực hiện các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng; giám sát tại cơ quan thi hành án dân sự công an huyện.

Năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện chủ trì, phối hợp xây dựng kế hoạch nội dung giám sát tập trung vào một số nội dung cụ thể: Giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và quy trình xét hộ nghèo; công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường của các xã, thị trấn năm 2016, 2017; chuẩn bị các điều kiện đảm bảo tổ chức thực hiện hoạt động giám sát; phối hợp với các cơ quan chức năng, tổ chức thành viên tham gia đoàn giám sát đạt hiệu quả.

MTTQ cấp xã cũng đã tập trung giám sát hàng trăm cuộc thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng về các nội dung: Giám sát về xây dựng các công trình trụ sở, đường giao thông nội đồng, giám sát việc quản lý HTX điện, HTX vệ sinh môi trường.

Bằng nhiều hình thức giám sát: Qua văn bản, qua hội nghị họp dân và các kênh thông tin đã tạo cơ chế dân chủ cởi mở; công khai, minh bạch các chính sách liên quan đến người dân. Thông qua giám sát đã giải quyết, tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc tại cơ sở mà nhân dân quan tâm, kiến nghị. Qua đó, phát huy được vai trò, quyền làm chủ của nhân dân, tạo mọi điều kiện để nhân dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.

Về phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Ủy ban MTTQ huyện Vĩnh Tường đã góp ý vào các dự thảo: Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định mức chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội trên địa bàn tỉnh; nghị quyết quy định về mức hỗ trợ cho người làm công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; định kỳ đóng góp ý kiến vào các nghị quyết của Đảng, HĐND các cấp. Cùng với đó, trong công tác kiện toàn tổ chức, Ủy ban MTTQ đề nghị Đảng ủy các xã, thị trấn quan tâm đến công tác cán bộ, bố trí người đủ phẩm chất, năng lực, có uy tín trong cấp ủy và nhân dân tham gia công tác mặt trận.

Có thể khẳng định, việc triển khai thực hiện các quyết định của Bộ Chính trị về  giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền đã được MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong huyện đạt kết quả tích cực.

Hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ các cấp huyện Vĩnh Tường đã phát huy dân chủ, quyền, trách nhiệm của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp trong huyện./.

Tác giả: Hoàng Nga - Nguồn: Báo Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 580

Video

Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 Chuyên mục đại đoàn kết tháng 5 2020 Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3)
Xem tất cả »


Liên kết website