Kết quả thực hiện công tác giám sát trên địa bàn huyện Yên Lạc

Ngày đăng: 31/05/2018  - Lượt xem: 275

Những năm qua, MTTQ các cấp huyện Yên Lạc luôn thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Qua đó, đã góp ý, kiến nghị cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác điều hành, quản lý Nhà nước và việc chấp hành pháp luật ở địa phương.

Hàng năm, Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn đã chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân (TTND), Ban giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ) tổ chức thực hiện các nội dung, chương trình hoạt động, nhiệm vụ giám sát cụ thể từng quý; nắm bắt kịp thời dư luận xã hội, những ý kiến của nhân dân trên các lĩnh vực như: Quản lý đất đai, xây dựng, giao thông, môi trường và các khoản thu chi ngân sách, việc thực hiện tiếp công dân theo cơ chế một cửa của chính quyền địa phương, quản lý các dự án được nhà nước hỗ trợ, thực hiện chế độ chính sách theo quy định… Công tác kiện toàn tổ chức của Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ thường xuyên được chú trọng, đảm bảo tốt yêu cầu về nhân sự làm công tác thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư cộng đồng. Hiện nay, huyện Yên Lạc đã thành lập Ban TTND ở 17/17 xã, thị trấn với tổng số 140 thành viên; 17/17 xã thành lập được Ban GSĐT CCĐ với 115 thành viên.

Ban TTND các xã, thị trấn đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, thường trực HĐND, UBND làm tốt công tác xác minh, tiếp dân và hòa giải những tranh chấp, xung đột trong nhân dân theo đúng thẩm quyền được giao. Năm 2017, Ban TTND các xã, thị trấn phối hợp với chính quyền tiếp nhận 79 đơn thư khiếu nại, tố cáo và đơn thư đề nghị của nhân dân, đã giải quyết xong 56 đơn, hòa giải thành công được trên 33 vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn ngay tại cơ sở, tránh tình trạng khiếu nại khiếu kiện vượt cấp. Nội dung đơn thư, kiến nghị chủ yếu về vấn đề tranh chấp đất đai và vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, Ban TTND các xã, thị trấn chủ động, tích cực phối hợp với HĐND và UBND cùng cấp thực hiện nhiều chương trình giám sát với nội dung chủ yếu: Giám sát thực hiện đảm bảo chế độ chính sách cho các đối tượng trong dịp tết; giám sát việc bình xét hộ nghèo và công tác hỗ trợ tiền điện; giám sát chi trả tiền làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo; giám sát việc thực hiện thu chi thỏa thuận trong trường học… Ngoài ra, tùy đặc điểm ở các địa phương mà Ban TTND có kế hoạch giám sát với nội dung riêng, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động giám sát cũng như phát huy vai trò giám sát của MTTQ các cấp trên địa bàn. Điển hình như MTTQ các xã: Đồng Văn, Hồng Châu và Yên Phương thực hiện giám sát việc thu nộp thuế và các khoản đóng góp của nhân dân tại các HTX; xã Liên Châu giám sát hoạt động tín ngưỡng ở đình chùa; xã Trung Kiên giám sát việc thu và nộp lệ phí của bộ phận một cửa; xã Yên Đồng giám sát công tác chăm sóc khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân tại Trạm y tế xã…

Các Ban GSĐTCCĐ các xã, thị trấn cũng căn cứ vào tình hình mỗi địa phương để thực hiện xây dựng chương trình giám sát theo chuyên đề, dự án và các công trình xây dựng trên địa bàn các xã, thị trấn cho phù hợp, đảm bảo thiết thực và hiệu quả. Ban GSĐTCCĐ các xã, thị trấn đã thực hiện được 12 cuộc giám sát các công trình, dự án được xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và nguồn vốn cộng đồng. Điển hình như: Xây dựng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng ở xã Liên Châu và Đồng Văn; tham gia giám sát thi công công trình xây dựng và cải tạo trường học, xây dựng nhà văn hóa (Trường mầm non Kim Ngọc xã Bình Định, Trường tiểu học Nguyệt Đức, Trường THCS Phạm Công Bình, nhà văn hóa thôn Hùng Vĩ…); giám sát tình hình sử dụng đất dịch vụ nông nghiệp (xã Đồng Văn)…

Có thể thấy, qua hoạt động giám sát đã giúp MTTQ các cấp phát hiện những sai sót, bất cập trong triển khai các dự án, công trình tại các địa phương. Từ đó, kiến nghị, đề xuất để chủ đầu tư, đơn vị thi công có những điều chỉnh kịp thời. Hơn nữa, việc huy động hiệu quả người dân làm “tai, mắt” trong hoạt động giám sát các công trình mà chính họ được thụ hưởng đã nâng cao tinh thần, trách nhiệm của nhân dân, góp phần đảm bảo chất lượng các công trình xây dựng, hạn chế thất thoát, lãng phí ngân sách Nhà nước. Từ đó, xây dựng được khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước./.

 

 

Tác giả: Bình Duyên - Nguồn: Báo Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 275

Video

Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 Chuyên mục đại đoàn kết tháng 5 2020 Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3)
Xem tất cả »


Liên kết website