Kiểm sát việc tuân thủ pháp luật tại Trại tạm giam Công an tỉnh

Ngày đăng: 31/05/2018  - Lượt xem: 237

Thực hiện Luật Thi hành án hình sự năm 2010; Quy chế phối hợp công tác số 01/QC-MTTQ-VKS ngày 25/5/2015 giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và Kế hoạch số 564/KH-VKSVP-P8 ngày 15/5/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, ngày 30/5/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp tổ chức kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công trác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù 6 tháng đầu năm 2018 tại Trại tạm giam Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Từ ngày 01/3/2018 đến 24/5/2018, tổng số người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân là 584 đối tượng (số cũ 408, mới 176, đã giải quyết 256), đến nay Trại tạm giam quản lý 328 đối tượng can, phạm nhân (trong đó có 23 nữ, chia ra: 55 phạm nhân, 269 đối tượng tạm giam, 04 đối tượng tạm giữ, 02 án tử hình, 25 đối tượng có án đã có hiệu lực pháp luật chờ chuyển Trại giam, phân trại quản lý phạm nhân, 02 đối tượng đã có Quyết định thi hành án còn vụ khác, 04 đối tượng trích xuất về). Quán triệt nghiêm túc các quy định của pháp luật về tạm giữ, tạm giam và thi hành án, Trại tạm giam Công an tỉnh đã thực hiện tốt thủ tục, trình tự đưa người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân vào và ra khỏi Trại; Tổ chức tốt việc tiếp nhận, quản lý, giáo dục, phân loại khu tạm giữ, tạm giam, phạm nhân, giám sát chặt chẽ trong các buồng giam và thực hiện các chế độ về ăn, ở, mặc, cấp phát tư trang, khám chữa bệnh, thăm gặp, nhận trả quà đối với can, phạm nhân đúng quy định của pháp luật.

Kết quả trong kỳ kiểm sát, trại tổ chức kiểm tra lục soát 1.141 lượt buồng giam, xử lý 05 đối tượng can, phạm nhân vi phạm nội quy. Tổ chức giáo dục 1.097 lượt người bị tạm giữ, tạm giam. Đã tiếp nhận 18 đơn xin kháng án và đơn xin rút kháng án và 03 đơn kêu oan của can phạm nhân, các đơn của can, phạm nhân đều được vào sổ theo dõi và bàn giao cho cơn quan có thẩm quyền giải quyết. Tiếp nhận 1.682 túi quà; tổ chức cho 745 lượt phạm nhân gặp gia đình. Đã điều trị nội trú 12 lượt, cấp thuốc 676 lượt, chuyển viện điều trị 05 lượt, cấp cứu 21 tường hợp, số nhiệm HIV 06 trường hợp, nhiễm lao phổi 01 trường hợp, đồng thời tổ chức tốt việc bán hàng căng tin phục vụ gia đình can, phạm nhân mua và gửi quà cho can, phạm nhân.

Trong kỳ có 02 nội dung kiến nghị và kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về hành vi vi phạm pháp luật trong công tác thi hành án phạt tù. Trại Tạm giam đã tổ chức họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm nghiêm túc đến toàn bộ chiến sỹ trong đơn vị. Qua buổi làm việc, các thành viên đoàn kiểm sát đã thống nhất đánh giá những ưu điểm, tồn tại, hạn chế của Trại tạm giam Công an tỉnh đã đạt được trong công tác quản lý, giáo dục và thực hiện các chế độ đối với can, phạm nhân, đồng thời nhấn mạnh các biện pháp tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục, quản lý và can, phạm nhân, góp phần thực hiện tốt công tác cải tạo, giáo dục, bảo vệ quyền, lợi ích đối với can, phạm nhân.

Tác giả: Lê Minh Tiến - Nguồn: Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 237

Video

Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 Chuyên mục đại đoàn kết tháng 5 2020 Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3)
Xem tất cả »


Liên kết website