Tăng cường vai trò giám sát của nhân dân

Ngày đăng: 06/04/2018  - Lượt xem: 509

Những năm qua, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân (TTND), Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ) tại các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã góp phần tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giúp chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Hoạt động giám sát ngày càng được người dân và chính quyền chú trọng.

Huyện Tam Dương hiện có 13 ban TTND, ban GSĐTCCĐ ở 13 xã, thị trấn với tổng số 117 thành viên.

Để từng bước nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của ban TTND, ban GSĐTCCĐ tại cơ sở, Thường trực UBMTTQ huyện đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo MTTQ các xã, thị trấn củng cố kiện toàn, tổ chức bộ máy ban TTND và ban GSĐTCCĐ tại địa phương; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ và kiến thức pháp luật cho các thành viên ban TTND, ban GSĐTCCĐ.

Bên cạnh đó định kỳ hàng quý, UBMTTQ huyện tổ chức hội nghị để nghe MTTQ các xã, thị trấn báo cáo kết quả hoạt động của ban TTND, ban GSĐTCCĐ. 

Theo đó, hoạt động của các ban TTND, ban GSĐTCCĐ được thực hiện theo đúng quy chế, hướng dẫn của UBMTTQ các cấp; chương trình, kế hoạch, quá trình tổ chức giám sát được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật…

Các hoạt động giám sát tập trung vào các lĩnh vực như: Giám sát việc quản lý và sử dụng đất đai tại các xã, thị trấn; thực hiện chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công; việc thu chi, quyết toán ngân sách, quản lý và sử dụng các loại quỹ do người dân đóng góp…

Ngoài ra, Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ các xã, thị trấn cũng thường xuyên tổ chức giám sát hoạt động của HĐND và UBND cùng cấp trong việc giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân. 

Tại huyện Tam Dương nội dung giám sát tập trung vào việc: Xây dựng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, hệ thống kênh mương, nhà văn hóa thôn; thu gom, xử lý chất thải và công tác bảo vệ môi trường...

Thông qua hoạt động giám sát, ban TTND, ban GSĐTCCĐ các xã, thị trấn đã phát hiện nhiều sai phạm, chủ yếu liên quan đến việc: Nhà thầu vi phạm tiến độ thi công, chất lượng nguyên vật liệu không đảm bảo theo dự toán; việc thu gom và xử lý rác thải chưa đúng quy định.

Ngay sau khi giám sát và phát hiện sai phạm, các ban TTND, GSĐTCCĐ đã báo cáo với cấp ủy, phối hợp với chính quyền chỉ đạo đơn vị thi công kịp thời khắc phục sửa chữa, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, tránh lãng phí, thất thoát ngân sách, đem lại niềm tin cho nhân dân. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của ban TTND, ban GSĐTCCĐ tại các xã, thị trấn vẫn còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế như: Một số cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chưa thường xuyên quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện đối với các hoạt động giám sát của ban TTND, ban GSĐTCCĐ dẫn đến việc tiếp thu, xử lý, giải quyết các kiến nghị còn chưa kịp thời, triệt để. 

Không chỉ huyện Tam Dương mà UBMTTQ huyện Lập Thạch cũng trở thành đơn vị điển hình có nhiều hoạt động giám sát tốt ở cơ sở. Được biết, trên toàn huyện hiện có 20 ban TTND và 20 ban GSĐTCCĐ cấp xã, thị trấn.

Thông qua hoạt động giám sát đã kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý nhiều vi phạm trong quá trình triển khai các công trình, dự án xây dựng cơ bản, góp phần bảo đảm tiến độ, nâng cao chất lượng các công trình.

Ban TTND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tổ chức 36 cuộc giám sát liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai; thực hiện các quy định trong công tác đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư; thực hiện chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công…

Xác định giám sát là một trong những hoạt động cơ bản của công tác Mặt trận trong giai đoạn hiện nay, ban thường trực UBMTTQ tỉnh Vĩnh Phúc đã thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc hoạt động của ban TTND và ban GSĐTCCĐ ở cơ sở.

Chia sẻ về kết quả đạt được của các hoạt động giám sát, ông Nguyễn Xuân Viễn, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh lưu ý cấp ủy, chính quyền, MTTQ các xã, thị trấn cần quán triệt ý nghĩa, vai trò của ban TTND và ban GSĐTCCĐ từ đó có những giải pháp phù hợp nhằm từng bước nâng cao hiệu quả công tác.

“Trong quá trình giám sát các công trình, dự án xây dựng cơ bản cũng như tập trung giám sát công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của người dân, các địa phương cần tăng cường sự phối hợp giữa ban TTND, ban GSĐTCCĐ với UB MTTQ và các đoàn thể  cho sát với thực tế để đạt được kết quả như mong muốn”, ông Viễn nói.    

 

 

Tác giả: Tuệ Phương - Nguồn: http://daidoanket.vn - Số lần được xem: 509

Video

Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 Chuyên mục đại đoàn kết tháng 5 2020 Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3)
Xem tất cả »


Liên kết website